dokumenty na rente wysłane do zusu ,co dalej ?

#1 2011-10-25 20:56:02
ikar681

Zarejestrowany:

2011-10-25

Posty: 26

Miałem wypadek w pracy straciłem oko a dokładnie wzrok w nim na druku n9 doktor napisał pacjent jedno oczny,niezdolny do wyk.dotychczasowej pracy, dokumenty wysłałem do zusu ,jestem po 2 wizytach w zusie i jednej konsultacji u okulisty czekam na dalsze informacje zusu .Przechodząc do sedna sprawy mam pytanie-czy zus przyzna prawo do renty i zacznie ją wypłacac'  w sytuacji gdzie poza zakładem gdzie uległem kalectwu mam zgłoszoną działalnośc' z kturej dochody miesięczne są na poziomie 1,3-1,5 tyś.Czy ta działalnośc' niebędzie przeszkodą w ubieganiu się o rente ? Wie że aby dostawac' przyznaną rente muszę się zwolnic' z zakładu pracy ,ale niewiem co zrobic' z działalnością -czy wie ktoś jak to jest uregulowane prawnie?

Offline
#2 2011-10-25 21:17:45
szkoda

Zarejestrowany:

2011-07-03

Posty: 4014

Re: dokumenty na rente wysłane do zusu ,co dalej ?

ikar681 napisał:

Miałem wypadek w pracy straciłem oko a dokładnie wzrok w nim na druku n9 doktor napisał pacjent jedno oczny,niezdolny do wyk.dotychczasowej pracy, dokumenty wysłałem do zusu ,jestem po 2 wizytach w zusie i jednej konsultacji u okulisty czekam na dalsze informacje zusu .Przechodząc do sedna sprawy mam pytanie-czy zus przyzna prawo do renty i zacznie ją wypłacac'  w sytuacji gdzie poza zakładem gdzie uległem kalectwu mam zgłoszoną działalnośc' z kturej dochody miesięczne są na poziomie 1,3-1,5 tyś.Czy ta działalnośc' niebędzie przeszkodą w ubieganiu się o rente ? Wie że aby dostawac' przyznaną rente muszę się zwolnic' z zakładu pracy ,ale niewiem co zrobic' z działalnością -czy wie ktoś jak to jest uregulowane prawnie?

1) Tak- lekarz prowadzący powinień złożyć wniosek o rentę. Nie trzeba się formalnie stricte zwalanić tylko przejść na rentę- wówczas od zakłady pracy należy się odprawa rentowa. Zgodnie z art. 92[1] k.p.  pracownikowi spełniającemu warunki uprawniające do renty z tytułu niezdolności do pracy lub emerytury, którego stosunek pracy ustał w związku z przejściem
na rentę lub emeryturę, przysługuje odprawa pieniężna w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia;

2) Może być przeszkodą nie w samym momencie jej przyznania ale pobierania, gdyż są limity w przychodach przy pobieraniu renty z tytułu niezdolności do pracy. Limit przychodów na rencie ostanio był: 2426zł, a na rencie socjalnej: 1039zł. Limity ulegają zmianie co 3  miesiące.

Proszę opisać okoliczności i przyczyny wypadku. Czy pobrał Pan jednorazowe odszkodowanie z ZUS?
Czy dochodził Pan zadośćuczynienia od pracodawcy na podstawie przepisów kodeksu cywilnego?
Czyją winę czy też zaniedbanie stwierdzono w protokole powypadkowym?
Jaka to byłą spółka w której Pan pracował. Czy napędzana była siłami przyrody tj. np. parą, gazem,. elektrycznością i czy owe maszyny i urządzenia napędzane np. elektrycznością stanowiły fundament istnienia i funkcjonowania owej spółki (przedsiębiorstwa czy też zakładu).
Wszysto to potrzebne jest do oceny możliwości dochodzenia odszkodowania i zadośćuczynienia.

Offline
#3 2011-10-26 11:37:18
ikar681

Zarejestrowany:

2011-10-25

Posty: 26

Witam szkoda -odszkodowania jeszcze nie pobrałem bo trwa leczenie  [musi doktor napisac'-leczenie i rechabilitacja zakończona] ,ostatnie dni,-dochodzenie zadośc'uczynienia jest przedemną niebyło zaniedbań z żadnej ze stron-pracuję w kopalni pod ziemią dlatego doktor  kieruje mnie na rente-oko ucierpiało w wyniku odprysku [prawdopodobnie]z maszyny kturą obsługiwałem

Offline
#4 2011-10-26 13:28:28
Centrum Polska

Zarejestrowany:

2011-01-19

Posty: 801

Czy podczas pracy wymagane były gogle ochronne?

Offline
#5 2011-10-26 13:52:17
szkoda

Zarejestrowany:

2011-07-03

Posty: 4014

ikar681 napisał:

Witam szkoda -odszkodowania jeszcze nie pobrałem bo trwa leczenie  [musi doktor napisac'-leczenie i rechabilitacja zakończona] ,ostatnie dni,-dochodzenie zadośc'uczynienia jest przedemną niebyło zaniedbań z żadnej ze stron-pracuję w kopalni pod ziemią dlatego doktor  kieruje mnie na rente-oko ucierpiało w wyniku odprysku [prawdopodobnie]z maszyny kturą obsługiwałem

Skoro to była kopalnia to można dochodzić kompensaty na zasadzie ryzyka w myśl art. 435 k.c.. S.N. uznał, że przedsiębiorstwa, zakłady takie jak: kopalnia (wyrok SN z dnia 10 maja 1962 r., 3 CR 941/61, OSNCP 1963, nr 10, poz. 226, wyrok S.N. z dnia 24 lutego 1971 r., II CR 619/70, OSNCP 1971, nr 10, poz. 182), zakład gazownictwa (wyrok SN z dnia 24 maja 1961 r., 3 CR 962/60, OSPiKA 1962, poz. 110), państwowy ośrodek maszynowy (wyrok SN z dnia 18 grudnia 1961 r., 4 CR 328/61, OSPiKA 1963, poz. 101), nowoczesne przedsiębiorstwo budowlane (wyrok SN z dnia 1 grudnia 1962 r., 1 CR 460/62, OSPiKA 1964, poz. 88), przedsiębiorstwo transportowe (wyrok S.N. z dnia  27 listopada 1985 r., II CR 399/85), państwowy ośrodek maszynowy czy spółdzielnię kółek rolniczych (wyrok S.N. z dnia 22 lutego 1983 r., I CR 472/82), przedsiębiorstwa posługujące się statkami powietrznymi przy zabiegach agrotechnicznych (wyrok SN z dnia 11 stycznia 1990 r., I CR 1377/89, OSNCP 1991, nr 2-3, poz. 32), zakład przemysłowy emitujący substancje trujące (uchwała S.N. z dnia 7 kwietnia 1970 r., III CZP 17/70, OSPiKA 1971, nr 9, poz. 169, wyrok S.N. z dnia 6 października 1976 r., IV CR 380/76, OSNCP 1977, nr 5-6, poz. 93), zakład energetyczny, elektrownia atomowa etc. spełniają przesłanki określone w art. 435 k.c. jako napędzane siłami przyrody.

Offline
#6 2011-10-26 15:43:35
ikar681

Zarejestrowany:

2011-10-25

Posty: 26

Centrum Polska napisał:

Czy podczas pracy wymagane były gogle ochronne?

-tak -

Offline
#7 2011-10-27 13:37:32
ikar681

Zarejestrowany:

2011-10-25

Posty: 26

Jeszcz jedno pytanie-czy po chorobowym niemając zdolności do pracy da się wykorzystac' urlop wypoczynkowy ,[podobno w97r był wyrok sądu najwyrzszego mówiący że tak-jk go szukac'], czy musi to byc' wypłacone?

Offline
#8 2011-10-27 18:29:02
szkoda

Zarejestrowany:

2011-07-03

Posty: 4014

ikar681 napisał:

Jeszcz jedno pytanie-czy po chorobowym niemając zdolności do pracy da się wykorzystac' urlop wypoczynkowy ,[podobno w97r był wyrok sądu najwyrzszego mówiący że tak-jk go szukac'], czy musi to byc' wypłacone?

Z urlopem sprawa jest bardzo prosta. Jeżeli urop był przez Pana ustalony jak również zatwierdzony przez przełożonego to po ustaniu niezdolności do pracy automatycznie można wykorzystać urlop. Jednak jeśli nie wraca się do pracy z powodu choroby to nie można zastąpić niezdolność do pracy urlopem wypoczynkowym, gdyż sprzeczne byłoby to z przepisami prawa pracy. Skoro chroba jest czymś niespodziewanym to tym samym nie było możliwość wybrac urlopu i pracodawca musi wypłacić za niego ekwiwalent pieniężny. Jedynie w czasie wypowiedzenia jest obowiązek jego wybrania. Ale jeśli zatwierdzimy, zaplanujemy urlop wypoczynkowy na karcie urlopowej i w trakcie wypowiedzenia staniemy się niezdolności do pracy z powodu choroby czy też wypadku przy pracy czy też poza pracą to również pracodawca musi wypłacić ekwiwalent pieniężny. Jedynie jeśli w okresie wypowiedzenia pracownik ma możliwość wybrania urlopu, a go nie wykorzystuje pracodawca może nie wypłacić ekwiwalentu za nie wykorzystany urlop wypoczynkowy. Pana sytuacja jest całkiem inna- Pan jest ciągle niezdolny do pracy z uwagi na wypadek przy pracy i przejdzie Pan na rentę bezpośrednio w trakcie trwania umowy o pracę. Pracodawca zobowiązany jest wypłacić Panu odprawę rentową oraz ekwiwalent za nie wykorzstany urlop wypoczynkowy. Wyrok z dnia 10 listopada 1999 r. I PKN 350/99 " 1. Pracodawca nie może skutecznie udzielić urlopu wypoczynkowego pracownikowi niezdolnemu do pracy nawet wówczas, gdy pracownik wyraził na to zgodę, a więc udzielenie urlopu wypoczynkowego nie przerywa niezdolności pracownika do pracy. 2. Przyczyną rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia na podstawie art. 53 § 1 pkt 1 lit. b KP jest niezdolność pracownika do pracy trwająca
przez okres pobierania z tego tytułu zasiłku chorobowego, a nie pobieranie zasiłku". Wyrok z dnia 20 marca 2008 r. II PK 214/07 "Nie jest sprzeczne z przepisami prawa pracy (art. 165 § 1 i art. 229 § 2 k.p.) rozpoczęcie zaplanowanego urlopu wypoczynkowego bezpośrednio po ustaniu niezdolności do pracy spowodowanej chorobą pracownika, która trwała dłużej niż 30 dni". Wyrok z dnia 24 stycznia 2006 r. I PK 124/05 "Pracownik był zobowiązany do wykorzystania udzielonego mu przez pracodawcę urlopu wypoczynkowego w okresie wypowiedzenia umowy o pracę, także przed wejściem w życie art. 1671 k.p.". Postanowienie z dnia 14 maja 1998 r. I PKN 111/98 "Po ustaniu stosunku pracy pracownik nie ma interesu prawnego w ustaleniu, że nie wykorzystał urlopu wypoczynkowego w naturze. Może bowiem dochodzić na podstawie art. 171 § 1 KP ekwiwalentu za nie wykorzystany urlop".

Offline
#9 2011-10-27 20:30:02
ikar681

Zarejestrowany:

2011-10-25

Posty: 26

Dziękuje za wyjasnienie bo sprawa jest o tyle skomplikowana że niewiem jak zus policzy moje lata pracy, a raczej pierwszy i ostatni miesiąc ,bo przyjmowałem się do kopalni 10 11 1986r aostatni dzień L4 wypada na 20 11 2011 ,z moich wyliczeń wychodzi 24lata i 11miesięcy niewiem jak w zusie będzie liczony listopad z 86r i 11r ,dlatego rozmyślałem nad tą opcją z urlopem aby przy wieku emerytalnym nieokazało się że niemogę przejśc' na emeryture bo brakuje mi jednego mieśąca do 25 lat pracy.

Offline
#10 2011-10-28 15:36:33
szkoda

Zarejestrowany:

2011-07-03

Posty: 4014

ikar681 napisał:

Dziękuje za wyjasnienie bo sprawa jest o tyle skomplikowana że niewiem jak zus policzy moje lata pracy, a raczej pierwszy i ostatni miesiąc ,bo przyjmowałem się do kopalni 10 11 1986r aostatni dzień L4 wypada na 20 11 2011 ,z moich wyliczeń wychodzi 24lata i 11miesięcy niewiem jak w zusie będzie liczony listopad z 86r i 11r ,dlatego rozmyślałem nad tą opcją z urlopem aby przy wieku emerytalnym nieokazało się że niemogę przejśc' na emeryture bo brakuje mi jednego mieśąca do 25 lat pracy.

Kwestia pobrania urlopu wypoczynkowego z trakcie niezdolnści do pracy absolutnie nie wchodzi w grę, gdyż są to całkowicie inne instytucje prawne i nie można pobierać urlopu w trakcie niezdolności do pracy.

1) Choćby Pana obawy interpretować według starych przepisów to przecież do lat pracy do przeliczenia emerytuy można zaliczyć 1/3 powych lat z okresów nieskładkowych. Tym okresem nieskładkowym jest m.in. renta z tytułu częściowej czy też całkowitej niezdolności do pracy, zasiłków z ubezpieczenia społecznego: chorobowego lub opiekuńczego, świadczenia rehabilitacyjnego, nauki w szkole wyższej na jednym kierunku, pod warunkiem ukończenia tej nauki, w wymiarze określonym w programie studiów. Wobec tego przecież pobierał Pan zasiłek chorobowy i świadczenie rehabilitacyjne. Ponadto jeśli ukończył Pan szkołe wyższą również traktowane jest to jako okres nieskładkowy. Okresem sskładkowym jest również czasowego pozostawania bez pracy na obszarze Państwa Polskiego z powodu niemożności jej otrzymania lub niemożności podjęcia szkolenia zawodowego, w tym okresy pobierania zasiłków z funduszu aktywizacji zawodowej, zasiłków dla bezrobotnych oraz zasiłków szkoleniowych wypłaconych z Funduszu Pracy. Wobec tego wystarczy, że pobierał Pan kiedyś zasiłek dla bezrobotnych;

2) Według nowych przepisów nie jest wymagane legitymowanie się 25 letnimn okresem składkowym i nieskładkowym, a emerytura wyliczana jest obecnie również bez posiadanie takiego stażu pracy. Do przejścia na emeryturę wcześniejszą czyli z wiekim 60 lat dla mężczyn wystarczy legitymować się 15 letnim stażem pracy w warunkach szkodliwych. Pana jako że pracował w kopalni przysługuje emerytura od 55 roku życia lub z osiągniciem wieku 50 lat przy 15 latach pracy górniczej, o której mowa w art. 50c ust. 1 (praca pod ziemią). Zgodnie z art. 23 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst. jedn. Dz. U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227 ze zm.) jeżeli podstawy wymiaru emerytury lub renty nie można ustalić zgodnie z zasadami określonymi w ustawie lub w rozporządzeniu, o którym mowa w art. 22, emeryturę lub rentę ustala się w wysokości najniższej emerytury lub renty. Przepis ust. 1 nie ma zastosowania przy ustalaniu wysokości emerytur: 1) osób, o których mowa w art. 24a i 27a, jeżeli emeryturę przyznano z urzędu osobie niemającej okresu składkowego i nieskładkowego wynoszącego co najmniej 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn; 2) osób, o których mowa w art. 28. Zgodnie zaś z art. 27a przedmiotowej ustawy emeryturę przyznaje się z urzędu zamiast pobieranej renty z tytułu niezdolności do pracy osobie, która osiągnęła wiek 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn oraz podlegała ubezpieczeniu społecznemu albo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym. Przepis art. 24a ust. 2 stosuje się odpowiednio. Zgododnie z art. 50e. prawo do górniczej emerytury, bez względu na wiek i zajmowane stanowisko, przysługuje pracownikom, którzy pracę górniczą wykonywali pod ziemią stale i w pełnym wymiarze czasu pracy przez okres wynoszący co najmniej 25 lat, z uwzględnieniem ust. 2. Do okresów pracy górniczej, o której mowa w ust. 1, zalicza się także okresy: 1) niezdolności do pracy z tytułu wypadku przy pracy albo z tytułu choroby zawodowej, za które wypłacone zostało wynagrodzenie lub zasiłek chorobowy albo świadczenie rehabilitacyjne. Ponadto do emerytury górniczej również stosuje się art. art. 27a. Emerytura, o której mowa w art. 27a, nie może być niższa od pobieranej dotychczas renty z tytułu niezdolności do pracy. Górnicza emerytura przysługuje pracownikowi, który spełnia łącznie następujące warunki: 1) ukończył 55 lat życia; 2) ma okres pracy górniczej wynoszący łącznie z okresami pracy równorzędnej co najmniej 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn, w tym co najmniej 10 lat pracy górniczej określonej w art. 50c ust. 1; 3) nie przystąpili do otwartego funduszu emerytalnego albo złożyli wniosek o przekazanie środków zgromadzonych na rachunku w otwartym funduszu emerytalnym, za pośrednictwem Zakładu, na dochody budżetu państwa. 2. Wiek emerytalny wymagany od pracowników: kobiet mających co najmniej 20 lat, a mężczyzn co najmniej 25 lat pracy górniczej i równorzędnej, w tym co najmniej 15 lat pracy górniczej, o której mowa w art. 50c ust. 1, wynosi 50 lat.

Offline
#11 2011-10-29 05:32:45
ikar681

Zarejestrowany:

2011-10-25

Posty: 26

Diękuje za obszerne wyjaśnienie ,ato tym bardziej że te przepisy ostatnio się pozmieniały o czym niewiedziałem ,wtrakcie pracy miałem kilka wypadków ale niebyły głoszone jako wypadek w pracy, a poza kopalnią mam tylko 3lata szkoły zawodowej ,ztąd moje obawy. W pracy miałem policzony okres do odpracowania L4 było tego1,5 roku ale teraz to już chyba niema większego znaczenia skoro niemam zdolności do pracy .jestem z 68r i tylko w zusie ,niemiałem przekonania co do tych funduszy kture dopiero co powstawały ,arocznik 68 niemusiał w to wchodzic' .W kadrach dowiedziałem się że mam ponad 5 tysięcy dniuwek przeliczeniowych [przodkowych] kture zus potraktuje jako dodatkowe lata pracy .Tawięc jestem trochę spokojniejsz, jeszcze raz dziękuję i pozdrawiam ikar.

Offline
#12 2011-10-29 13:12:05
szkoda

Zarejestrowany:

2011-07-03

Posty: 4014

ikar681 napisał:

Diękuje za obszerne wyjaśnienie ,ato tym bardziej że te przepisy ostatnio się pozmieniały o czym niewiedziałem ,wtrakcie pracy miałem kilka wypadków ale niebyły głoszone jako wypadek w pracy, a poza kopalnią mam tylko 3lata szkoły zawodowej ,ztąd moje obawy. W pracy miałem policzony okres do odpracowania L4 było tego1,5 roku ale teraz to już chyba niema większego znaczenia skoro niemam zdolności do pracy .jestem z 68r i tylko w zusie ,niemiałem przekonania co do tych funduszy kture dopiero co powstawały ,arocznik 68 niemusiał w to wchodzic' .W kadrach dowiedziałem się że mam ponad 5 tysięcy dniuwek przeliczeniowych [przodkowych] kture zus potraktuje jako dodatkowe lata pracy .Tawięc jestem trochę spokojniejsz, jeszcze raz dziękuję i pozdrawiam ikar.

Wobec tego nie ma się co martwić o przyszłą emeryturę.

Offline
#13 2011-11-06 14:04:47
ikar681

Zarejestrowany:

2011-10-25

Posty: 26

Powracając do tematu-- akyualnie jestem po badaniach  z zusu u psychologa ,niewiem co zus kombinuje w mojej sprawie .Psycholog na koniec wizyty powiedział że w grę wchodzi przekfalifikowanie mnie do innej pracy bo niemam jeszcze 50 lat-czyli jestem młody ,widzę że to w jakim stanie jestem wcale się nieliczy [ bez oka , sfatygowany kręgosłup i kolano ]

Offline
#14 2011-11-06 16:00:14
szkoda

Zarejestrowany:

2011-07-03

Posty: 4014

ikar681 napisał:

Powracając do tematu-- akyualnie jestem po badaniach  z zusu u psychologa ,niewiem co zus kombinuje w mojej sprawie .Psycholog na koniec wizyty powiedział że w grę wchodzi przekfalifikowanie mnie do innej pracy bo niemam jeszcze 50 lat-czyli jestem młody ,widzę że to w jakim stanie jestem wcale się nieliczy [ bez oka , sfatygowany kręgosłup i kolano ]

Proszę Pana, musi Pan wiedzieć, że ZUS-owi nie jest na rękę zbyt wcześnie płacić rentę i najlepiiej byłoby takiego pracownika po prostu uzdrowić. Trzeba walczyć o rentę skoro Pana stan jest tak poważny i prosić lekarza aby sporządził wniosek na rentę.

Offline
#15 2011-11-06 19:30:50
ikar681

Zarejestrowany:

2011-10-25

Posty: 26

Kturego prowadzącego ,czy lekarza w zus ,niebardzo rozumiem .Wniosek taki wysyłał zakład pracy i to dlatego byłem 2 razy w zusie ,u okulisty i teraz u psychologa.

Offline
#16 2011-11-06 20:40:15
szkoda

Zarejestrowany:

2011-07-03

Posty: 4014

Tak- lekarz prowadzący wystawia takie wniosek, gdyż on najlepiej zna przebieg choroby i prognozy. Natomiast pracdawcy wysyła dokuemntację pracownika o jednorazowe odszkodowanie z ZUS za trwały uszczerbek na zdrowiu zaistniały z wypadku przy pracy.

Offline
#17 2011-11-07 13:08:40
ikar681

Zarejestrowany:

2011-10-25

Posty: 26

Czy z tym wnioskiem jest jakaś reguła? Bo  przpominam sobie ,że w  moim zusie powiedziała mi jedna pracownica [ zajmująca się wypadkami w pracy] abym wzioł od lek. prowadzącego wypełniony druk N9 i oddał go w zakładzie a oni dołonczą reszte dokumentuw i prześlą do nich do zusu ,i tak zrobiłem.

Offline
#18 2011-11-07 14:21:42
szkoda

Zarejestrowany:

2011-07-03

Posty: 4014

ikar681 napisał:

Czy z tym wnioskiem jest jakaś reguła? Bo  przpominam sobie ,że w  moim zusie powiedziała mi jedna pracownica [ zajmująca się wypadkami w pracy] abym wzioł od lek. prowadzącego wypełniony druk N9 i oddał go w zakładzie a oni dołonczą reszte dokumentuw i prześlą do nich do zusu ,i tak zrobiłem.

Mówimy całkowicie o czymś innym- ja o wniosku na rentę z tytułu niezdolności do pracy, a Pan o wniosku o jednorazowe odszkodowanie z ZUS za trwały uszczerbek na zdrowiu. Są to całkiem inne, odrębne kwestie.

Offline
#19 2011-11-08 14:14:25
ikar681

Zarejestrowany:

2011-10-25

Posty: 26

Zaczynam miec mętlik w głowie ',bo sprawa ruszyła [o rente] i miałem 2 wizyty w zus ,gdyby to był wniosek o odszkodowanie[ktury wysłał zakład pracy] to nieruszyło by to z miejsca  bo na druku N9 niebyło wzmianki że leczenie i rechabilitacja zakończona co jest konieczne aby się starac' o odszkodowanie

Offline
#20 2011-11-08 14:54:32
szkoda

Zarejestrowany:

2011-07-03

Posty: 4014

ikar681 napisał:

Zaczynam miec mętlik w głowie ',bo sprawa ruszyła [o rente] i miałem 2 wizyty w zus ,gdyby to był wniosek o odszkodowanie[ktury wysłał zakład pracy] to nieruszyło by to z miejsca  bo na druku N9 niebyło wzmianki że leczenie i rechabilitacja zakończona co jest konieczne aby się starac' o odszkodowanie

Tylko, że jak mówiłem o wniosku o rentę, a nie o druku N-9. Tak czy inaczej taka dokumentacja może również iść przez pracodawcę zarówno jeśli chodzi o jednorazowe odszkodowanie z ZUS za trwały uszczerbek na zdrowiu jak i o rentę (skoro trwa stosunek pracy).

Offline
#21 2011-11-16 19:26:48
ikar681

Zarejestrowany:

2011-10-25

Posty: 26

Witam ponownie -dzisiaj dostałem z ZUSu orzeczenie lekarza orzecznika ,napisał że jestem częściowo niezdolny do pracy przez rok czasu a niezdolnośc' ta pozostaje w związku z wypadkiem przy pracy ,mam zamiar się odwołac' od tego orzeczenia z racji tego że poza utratą wzroku wjednym oku [w wyniku wypadku] mam zgniecione dwa dyski oraz kolana odmawiają posłuszeństwa ,górnictwo odcisło na moim zdrowiu swoje piętno -mam odczucie ,że przy dokonywaniu  ustaleń orzeczniczych nie do końca orzecznik uwzględnił stan mojego kręgosłupa i kolan . moje pytania w tej sprawie;  1.czy odnośnie moich kolan niemógłbym się starac' o zaliczenie tych dolegliwości do choroby zawodowej?   wiem że sprawa z kręgosłupem to walka z wiatrakami skazana na przegraną . 2.czy wnosząc odwołanie od decyzji kturą dzisiaj dostałem ZUS zaczniw wypłacac' rente w oparciu o orzeczenie kture mi przysłali .Z góry dziękuję za pomoc.

Offline
#22 2011-11-16 20:22:17
szkoda

Zarejestrowany:

2011-07-03

Posty: 4014

ikar681 napisał:

Witam ponownie -dzisiaj dostałem z ZUSu orzeczenie lekarza orzecznika ,napisał że jestem częściowo niezdolny do pracy przez rok czasu a niezdolnośc' ta pozostaje w związku z wypadkiem przy pracy ,mam zamiar się odwołac' od tego orzeczenia z racji tego że poza utratą wzroku wjednym oku [w wyniku wypadku] mam zgniecione dwa dyski oraz kolana odmawiają posłuszeństwa ,górnictwo odcisło na moim zdrowiu swoje piętno -mam odczucie ,że przy dokonywaniu  ustaleń orzeczniczych nie do końca orzecznik uwzględnił stan mojego kręgosłupa i kolan . moje pytania w tej sprawie;  1.czy odnośnie moich kolan niemógłbym się starac' o zaliczenie tych dolegliwości do choroby zawodowej?   wiem że sprawa z kręgosłupem to walka z wiatrakami skazana na przegraną . 2.czy wnosząc odwołanie od decyzji kturą dzisiaj dostałem ZUS zaczniw wypłacac' rente w oparciu o orzeczenie kture mi przysłali .Z góry dziękuję za pomoc.

1) Można;

2) Nie- skoro od orzeczenia lekarskiego zostanie wniesiony sprzeciw do komisji lekarskiej.

Offline
#23 2011-11-16 20:33:09
ikar681

Zarejestrowany:

2011-10-25

Posty: 26

to ile czasu ma zus aby sprawe dokończyc' od wniesienia sprzeciwu?

Offline
#24 2011-11-16 21:28:25
szkoda

Zarejestrowany:

2011-07-03

Posty: 4014

Zgodnie z art. 14 ust. 3  ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst. jedn. Dz. U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227 ze zm.) orzeczenie lekarza orzecznika, od którego nie wniesiono sprzeciwu lub co do którego nie zgłoszono zarzutu wadliwości, albo orzeczenie komisji lekarskiej, stanowi dla organu rentowego podstawę do wydania decyzji w sprawie świadczeń przewidzianych w ustawie, do których prawo jest uzależnione od stwierdzenia niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji. Skoro wniesie Pan sprzeciw od orzeczenia lekarza orzecznika to decyzja nie zostanie wydana. Co do zasady termin na rozpoznanie sprzeciwu (odwołania) wynosi 30 dni.

Offline
#25 2011-11-16 22:11:10
ikar681

Zarejestrowany:

2011-10-25

Posty: 26

Ok niema co czekac tylko wnosic sprzeciw  , narazie dziękuje za dotychczasową pomoc.

Offline
#26 2011-11-16 22:17:31
szkoda

Zarejestrowany:

2011-07-03

Posty: 4014

ikar681 napisał:

Ok niema co czekac tylko wnosic sprzeciw  , narazie dziękuje za dotychczasową pomoc.

Zgodnie z art. 14 ust. 2a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst. jedn. Dz. U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227 ze zm.) od orzeczenia lekarza orzecznika osobie zainteresowanej przysługuje sprzeciw do komisji lekarskiej Zakładu, zwanej dalej „komisją lekarską”, w ciągu 14 dni od dnia doręczenia tego orzeczenia.

Offline
#27 2011-11-24 16:42:37
ikar681

Zarejestrowany:

2011-10-25

Posty: 26

Powracając do sprawy chcę zapytac ,czy z recepty na okulary gdzie do czytania mam miec  -0.5 a na odległośc' +1 da się określic' procentową utrate [uszczerbek] wzroku, mając na uwadze że na drugie oko niewidzę ,oraz gdzi znajdę przepis regulujący sprawę prowadzenia samochodu po wypadku z okiem

Offline
#28 2011-11-25 00:47:18
szkoda

Zarejestrowany:

2011-07-03

Posty: 4014

ikar681 napisał:

Powracając do sprawy chcę zapytac ,czy z recepty na okulary gdzie do czytania mam miec  -0.5 a na odległośc' +1 da się określic' procentową utrate [uszczerbek] wzroku, mając na uwadze że na drugie oko niewidzę ,oraz gdzi znajdę przepis regulujący sprawę prowadzenia samochodu po wypadku z okiem

Stały lub długotrwały uszczerbek na zdrowiu orzeka lekarz orzecznik mający doświadczenie w orzekaniu. Następnie jego orzeczenie można kwestionować wnosząc stosowny sprzeciw i komisja lekarska wyda stosowne orzeczenie. Oczywiście, że każda zmiana, utrata wzroku podlega ocenie.

Offline
#29 2012-01-03 07:57:02
ikar681

Zarejestrowany:

2011-10-25

Posty: 26

Wracam do sprawy emerytury - kobieta z zusu powiedziała mi ,że skoro mam 1.5 roku L4 do odpracowania to tak jagbym miał 23.5 roku pracy górniczej ,a ja się martwiłem ,że zabraknie mi 1 miesiąca .Dodała też ,że jak dostanę wyliczenie renty to mam odręcznie napisac wniosek o podliczenie lat pracy ,to w odpowiedzi napiszą konkretnie co i jak z moją przyszłą emeryturą. Takwięc czekam na orzeczenie z komisji- szkoda że ninagrałem na dyktafon przywitania mnie przez dwia panie doktor z tej komisji ,chyba byłaby z tego afera.Pozdrawiam.

Offline
#30 2012-01-03 16:51:19
szkoda

Zarejestrowany:

2011-07-03

Posty: 4014

ikar681 napisał:

Wracam do sprawy emerytury - kobieta z zusu powiedziała mi ,że skoro mam 1.5 roku L4 do odpracowania to tak jagbym miał 23.5 roku pracy górniczej ,a ja się martwiłem ,że zabraknie mi 1 miesiąca .Dodała też ,że jak dostanę wyliczenie renty to mam odręcznie napisac wniosek o podliczenie lat pracy ,to w odpowiedzi napiszą konkretnie co i jak z moją przyszłą emeryturą. Takwięc czekam na orzeczenie z komisji- szkoda że ninagrałem na dyktafon przywitania mnie przez dwia panie doktor z tej komisji ,chyba byłaby z tego afera.Pozdrawiam.

Tak jak pisałem w nowej emeryturze genralnie nie liczą się lata pracy, a zebrane środki na ten cel przez dango pracownika.

Offline
#31 2012-01-03 18:37:20
ikar681

Zarejestrowany:

2011-10-25

Posty: 26

Dla mnie te lata pracy były dlatego istotne ,że mam dopiero 44 lata i na chwile obecnom z tego co się wstępnie dowiedziałem ,przejdę na emeryturę w wieku 55 lat.Gdyby nie ten wypadek za 1.5 roku byłbym emerytem .A tak czeka mnie walka z zusem i wiem co piszę bo kolega stracił połowe nogi na kopalni i po 3 latach zus nie przyznał mu prawa do renty,obecnie sprawę oddał do sądu ,mnie pewnie czeka taka sama droga w przyszłości

Offline
#32 2012-01-03 20:06:56
szkoda

Zarejestrowany:

2011-07-03

Posty: 4014

ikar681 napisał:

Dla mnie te lata pracy były dlatego istotne ,że mam dopiero 44 lata i na chwile obecnom z tego co się wstępnie dowiedziałem ,przejdę na emeryturę w wieku 55 lat.Gdyby nie ten wypadek za 1.5 roku byłbym emerytem .A tak czeka mnie walka z zusem i wiem co piszę bo kolega stracił połowe nogi na kopalni i po 3 latach zus nie przyznał mu prawa do renty,obecnie sprawę oddał do sądu ,mnie pewnie czeka taka sama droga w przyszłości

Słusznie, aby przejść na wcześniejszą emeryturę trzeba mieć odpowiednią ilość lat w warunkach szkodliwych, czy też pod ziemią w kopalni, a tak to trzeba czekać na osiągnięcie wieku. Zgodnie z art. 50a ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst. jedn. Dz. U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227 ze zm.)  górnicza emerytura przysługuje pracownikowi, który spełnia łącznie następujące warunki: 1) ukończył 55 lat życia; 2) ma okres pracy górniczej wynoszący łącznie z okresami pracy równorzędnej co najmniej 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn, w tym co najmniej 10 lat pracy górniczej określonej w art. 50c ust. 1; ) nie przystąpili do otwartego funduszu emerytalnego albo złożyli wniosek o przekazanie środków zgromadzonych na rachunku w otwartym funduszu emerytalnym, za pośrednictwem Zakładu, na dochody budżetu państwa. Wiek emerytalny wymagany od pracowników: kobiet mających co najmniej 20 lat, a mężczyzn co najmniej 25 lat pracy górniczej i równorzędnej, w tym co najmniej 15 lat pracy górniczej, o której mowa w art. 50c ust. 1, wynosi 50 lat.

Offline
#33 2012-02-15 05:36:50
ikar681

Zarejestrowany:

2011-10-25

Posty: 26

Witam ponownie ,jestem już po 2 komisji w zus ,w Chorzowie te same orzeczenie co wcześniej czyli częściowa niezdolnośc' na 1rok - dlaczego tylko rok? Na oko już nie będę widział .Na komisji do orzekania stopnia stałego uszczerbku na zdrowiu doktorka  orzekła 35% procent ,a na pytanie dlaczego nie wzieła pod uwage drógiego oka powiedziała że wie co ma robic'. Dodam że miała problem się odnaleśc' w całej dokumentacji . dodała jeszcze że jak mi się niepodoba mogę wnieśc' odwołanie bo umiem to robic' - tak jagby miała do mnie pretensje że we wcześniejszej sprawie się odwołałem i ona teraz musi wertowac' stos dokumentów .Czy jest sens się odwoływac' ? Do czytania mam +1 a do chodzenia -0,5.

Offline
#34 2012-02-15 20:06:48
szkoda

Zarejestrowany:

2011-07-03

Posty: 4014

ikar681 napisał:

Witam ponownie ,jestem już po 2 komisji w zus ,w Chorzowie te same orzeczenie co wcześniej czyli częściowa niezdolnośc' na 1rok - dlaczego tylko rok? Na oko już nie będę widział .Na komisji do orzekania stopnia stałego uszczerbku na zdrowiu doktorka  orzekła 35% procent ,a na pytanie dlaczego nie wzieła pod uwage drógiego oka powiedziała że wie co ma robic'. Dodam że miała problem się odnaleśc' w całej dokumentacji . dodała jeszcze że jak mi się niepodoba mogę wnieśc' odwołanie bo umiem to robic' - tak jagby miała do mnie pretensje że we wcześniejszej sprawie się odwołałem i ona teraz musi wertowac' stos dokumentów .Czy jest sens się odwoływac' ? Do czytania mam +1 a do chodzenia -0,5.

1) Wydaje się, że odwołanie jest nieuzasadnione ekonomicznie. Jednak sprawa wymagałaby bardzo głębokiej  analizy.

Offline
#35 2012-02-17 12:20:23
ikar681

Zarejestrowany:

2011-10-25

Posty: 26

Zgadzam się  że odwołanie jest nieuzasadnione ekonomicznie. Bo musiał by się tym zając' fachowiec , a rezultat jest pod znakiem zapytania ,a wynagrodzenie za taką pomoc to naj częściej 20% sumy odszkodowania.

Offline
#36 2012-02-17 23:47:17
szkoda

Zarejestrowany:

2011-07-03

Posty: 4014

ikar681 napisał:

Zgadzam się  że odwołanie jest nieuzasadnione ekonomicznie. Bo musiał by się tym zając' fachowiec , a rezultat jest pod znakiem zapytania ,a wynagrodzenie za taką pomoc to naj częściej 20% sumy odszkodowania.

Słusznie- przed taką decyzję należałoby głęboko przeanalizować sprawę.

Offline
#37 2012-10-08 20:42:56
ikar681

Zarejestrowany:

2011-10-25

Posty: 26

Witam ponownie ,nawiązując do mojej sprawy wspomnę tylko to że bez adwokata ,sam bym zginą marnie, a tak po 7 miesiącach udało się wyegzekwowac z kopalni rentę wyrównawczą i tak wszystko by było fajnie gdyby nie to ponowne staranie o rente z zus bo mija mi roczna renta przyznana od grudnia tamtego roku, w zwiozku z tym mam pytanie -kiedy ostatecznie muszę oddac wniosek o ponowną rente ,jeśli obecna jest przyznana do 30listopada?

Offline

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij