Utrata palców bez szkolenia bhp

#1 2011-08-23 01:56:40
zupka666

Zarejestrowany:

2011-08-23

Posty: 2

Witam, 19.08.2011. doznalem wypadku w pracy. Maszyna do giecia blachy zmiażdżyla mi 3 i 4 palec prawej ręki (jestem praworęczny), po przewiezieniu do szpitala okazało się, że trzeba je amputować o długość paznokcia. Maszynę tą obsługuje dwóch ludzi. Pracowałem na niej już 2 tygodnie za kolege, który się zwolnił. Nie miałem szkolenia bhp do jej obsługi (w sumie nikt nie miał bo stoi tam dopiero miesiąc). Na jej obudowie widnieje napis: "Jeśli masznę obsługuje więcej niż jedna osoba przełącznik musi być ustawiony w trybie praca wieloosobowa" i wtedy aby prasa ruszyła muszą być wciśniete dwa pedały. Ale starszy stażem kolega twierdził, że szybciej jest jak przełącznik znajduje się w trybie pracy jednoosobowej i tylko on bedzie naciskał pedał. I tak było do czasu aż nacisnął pedał za szybko i belka dociskająca blachę zjechała w dół zanim zdążyłem wyciągnąć palce. Pracodawca powiedział, że uzna to jako wypadek przy pracy i dostarczy mi do szpitala papiery do podpisu ze szkolenia bhp. Dodam, że w umowie mam stanowisko pracownik produkcyjno-magazynowy i nie ma w nim mowy o jakiejkolwiek obsłudze maszyn. A 25.08. ktoś z bhp przyjdzie do zakładu spisać protokół. A ja leże w szpitalu i nie wiem co robić. Podpisać czy nie? I jakie będą skutki mojej decyzji? Prosze o rade bo jestem skołowany.

Offline
#2 2011-08-23 12:13:08
szkoda

Zarejestrowany:

2011-07-03

Posty: 4014

Re: Utrata palców bez szkolenia bhp

1) Nie należy podpisywać takiego dokumentu w dodatku jeśli będzie to poświadczenie nieprawdy- skoro żadnego szkolenia BHP nie było;

2) Skutki takiej decyzji mogą być bardzo przykre i drastyczne tj. nie otrzyma Pan jednorazowego odszkodowania z ZUS za trwały uszczerbek na zdrowiu oraz odszkodowania i zadośćuczynienia z polisy OC pracodawcy. Co prawda dużo zależy jeszcze od samego protokołu powypadkowego- też można go nie podpisywać. Jeśli w protokole powypadkowym dział BHP stwierdzi, że to była Pana wina lub rażące niedbalstwo ( a takie było, gdyż zdając sobie sprawę z zagrożenie przełącznik został umyślnie przełączony w pozycję pracy dla jednego pracownika i tym samym narażał się Pan na to niebezpieczeństwo, ignorując następstwa własnego zachowania i zachowania kolegi- współpracownika) to brak szkolenia BHP spowoduje, że nadal będzie się Panu należeć jednorazowe odszkodowanie z ZUS za trwały uszczerbek na zdrowiu (a taki na pewno zostanie stwierdzony przy zmiażdzeniu palców), gdyż Pana wina czy rażące niedbalstwo nie będzie przyczyną wyłączną zaistniania wypadku tylko współprzyczyną. Zgodnie z art. 21 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (tekst. jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 199, poz. 1673 ze zm.) świadczenia  z ubezpieczenia wypadkowego nie przysługują ubezpieczonemu, gdy wyłączną przyczyną wypadków, o których mowa w art. 3, było udowodnione naruszenie przez ubezpieczonego przepisów dotyczących ochrony życia i zdrowia, spowodowane przez niego umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa. Świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego nie przysługują również ubezpieczonemu, który będąc w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środków odurzających lub substancji psychotropowych, przyczynił się w znacznym stopniu do spowodowania wypadku. Wobec tego przepis ten nie wyłącza prawa do świadczeń, jeżeli do spowodowania wypadku dołączyły się inne przyczyny, poza naruszeniem przepisów przez pracownika. W przypadku zaistnienia dodatkowych,  nie leżących po stronie pracownika przyczyn nie ma potrzeby badania stopnia zawinienia pracownika, który w takim przypadku, nawet przy udowodnieniu winy umyślnej, zachowuje prawo do świadczeń. Takie stanowisko było wielokrotnie prezentowane w orzecznictwie Sądu Najwyższego, ostatnio w wyrokach z dnia 13 stycznia 1998 r., II UKN 446/97 (OSNAPiUS 1997 nr 23, poz. 693), z dnia 23 kwietnia 1998 r., II UKN 11/98 (OSNAPiUS 1998 nr 7, poz. 253) i z dnia 5 maja 1998 r., II UKN 29/98. (OSNAPiUS 1998 nr 8, poz.288). W wyroku z dnia 6 sierpnia 1976 r., III PRN 19/76 (OSNPC 1977 z. 3, poz. 55) Sąd Najwyższy stwierdził, że działanie z rażącym niedbalstwem oznacza taką sytuację, w której pracownik zdaje sobie sprawę z grożącego mu niebezpieczeństwa, gdyż zwykle ono występuje w danych okolicznościach faktycznych, tak że człowiek o przeciętnej przezorności ocenia je jako ewidentne, a mimo to z naruszeniem przepisów bez potrzeby naraża się na to niebezpieczeństwo, ignorując następstwa własnego zachowania. Podobnie ma się sytuacja co do odszkodowania i zadośćuczynienia z polisy OC pracdawcy, gdzie można likwidować szkodę z tego tytułu jeśli zachodzi wina czy zaniedbanie pracodawcy (a zaszła, gdyż nie przeprowadził szkolenia BHP). Wobec tego pozostałoby wykazywanie niezawiniolnej odpowiedzialności pracodawcy za zaistniałą szkodę osobowę na zasadzie ryzyka. Zgodnie z art. 435 § 1 k.c. prowadzący na własny rachunek przedsiębiorstwo lub zakład wprawiany w ruch za pomocą sił przyrody (pary, gazu, elektryczności, paliw płynnych itp.) ponosi odpowiedzialność za szkodę na osobie lub mieniu, wyrządzoną komukolwiek przez ruch przedsiębiorstwa lub zakładu, chyba że szkoda nastąpiła wskutek siły wyższej albo wyłącznie z winy poszkodowanego lub osoby trzeciej, za którą nie ponosi odpowiedzialności. Przepis ów stosuje się odpowiednio do przedsiębiorstw lub zakładów wytwarzających środki wybuchowe albo posługujących się takimi środkami. Wybitnie dobrym przykładem jest tutaj aktualna teza wyroku S.N. z dn. 9 kwietnia 2008 r., II PK 283/07 („Jeżeli praca jest wykonywana przy użyciu maszyn lub urządzeń napędzanych siłami natury, tj. energią elektryczną, paliwami płynnymi, gazami itp., wówczas odpowiedzialność pracodawcy za szkody wynikające z wypadku przy pracy jest oparta na zasadzie ryzyka. Aby pracodawca nie był odpowiedzialny za wypadek, musi dowieść wyłącznej winy pracownika). Wobec tego gdy w protokole powypadkowym zostanie stwierdzona Pana wina lub rażące niedbalstwo (a jest to wysoce prawdopodobne) to wówczas odpadłaby odpowiedzialność pracodawcy za zaistniałą szkodę osobową zarówno na zasadzie winy jak i na zasadzie ryzyzka (gdyż tutaj pracodawca będzie udawadniał wyłączną winę pracownika). Wówczas pozostałoby jedynie likwidowanie szkody z ubezpieczeń dobrowolnych NNW grupowych i indywidualnych którego wysokość oblicza się jako iloczyn trwałego uszczerbku na zdrowiu i sumy ubezpieczenia.

Offline
#3 2011-08-23 13:17:15
zupka666

Zarejestrowany:

2011-08-23

Posty: 2

Dziekuje za wyczerpującą odpowiedź. O dalszym biegu sprawy będę informował na bieżąco.

Offline
#4 2011-08-24 20:42:43
szkoda

Zarejestrowany:

2011-07-03

Posty: 4014

zupka666 napisał:

Dziekuje za wyczerpującą odpowiedź. O dalszym biegu sprawy będę informował na bieżąco.

Miło mi, że mogłem pomóc i polecam się na przyszłość. Jak najbardziej proszę informować o przebiegu sprawy.

Offline
#5 2017-04-04 10:19:56
marendale

Zarejestrowany:

2017-04-04

Posty: 3

Jeśli nie było szkolenia bhp, to powinno przysługiwać ci odszkodowanie za wypadek w pracy.Kursy bezpieczeństwa w pracy to podstawa, żeby unikać wypadków. Myślę, że w tym przypadku będzie to uznane za wypadek przy pracy.

Offline
#6 2017-04-05 10:20:44
Michal_

Zarejestrowany:

2015-10-26

Posty: 197

marandele - widziałeś datę ostatniego postu - sprzed prawie 6 lat??? smile

Offline

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij