Śmierć córki w wypadku samochodowym

#1 2011-08-02 09:30:24
tinost

Zarejestrowany:

2011-08-02

Posty: 1

Witam-miesiąc temu zginęła córka w tragicznym wypadku samochodowym.Jechała sama-była trzeźwa-nie było osób trzecich-z niewiadomych przyczyn zjechała z drogi i uderzyła w drzewo.Jestem matką samotnie wychowującą dwójkę dzieci.
Stan zdrowia nie pozwala mi na pracę-ale renty też nie mam.Córka (23 lata) była panną-pracowała w banku-przez 3 lata zakład nie zdążył ją wciągnąć do grupowego ubezpieczenia-(ona chciała).Pomagała mi utrzymać nas.Czy w takim przypadku mogę starać się o jakieś odszkodowanie??? Jeśli tak to jakie i gdzie.Bardzo proszę o pomoc.Zostałam bez środków do życia.
Pozdrawiam Tina

Offline
#2 2011-08-02 10:29:44
Centrum Polska

Zarejestrowany:

2011-01-19

Posty: 801

Re: Śmierć córki w wypadku samochodowym

Jedyne odszkodowanie o jakie może się Pani starać to z polis opłacanych indywidualnie przez córkę oraz z polis własnych jeżeli w OWU jest zapis przyznania świadczeń w przypadku zgonu osób bliskich np. córki pozdrawiam i powodzenia

Offline
#3 2011-08-03 12:19:57
BameFlesfeste

Zarejestrowany:

2011-08-01

Posty: 1

Ŕďďŕđŕň Âčçóëîí, ęóďčňü, ďîëó÷čňü ęîíńóëüňŕöčţ +7 915-266-99-03, +7 903-960-18-38 
ŤÂčçóëîíť âîçäĺéńňâóĺň íŕ îđăŕíčçě ÷ĺđĺç ăëŕç, ňî÷íĺĺ, ÷ĺđĺç çđčňĺëüíűé ŕíŕëčçŕňîđ,   
˙âë˙ţůčéń˙ ńĺíńîđíî-ďđîâîä˙ůĺé ńňđóęňóđîé ăîëîâíîăî ěîçăŕ, ýâîëţöčîííî âűíĺńĺí­íîé   
íŕ ďĺđčôĺđčţ. Ŕďďŕđŕň îńóůĺńňâë˙ĺň ęîěďëĺęńíîĺ âîçäĺé­ńňâčĺ ďđŕęňč÷ĺńęč íŕ âńĺ ýëĺěĺíňű   
çđčňĺëüíîăî ŕíŕëčçŕňîđŕ: ńĺň÷ŕňęó (â öĺíňđŕëüíîé č ďĺđčôĺđč÷ĺńęîé çîíĺ), çđčňĺëüíűé íĺđâ, 
ăëŕçîäâčăŕňĺëüíűĺ ěűřöű, ěűřĺ÷íî-ńâ˙çî÷íűé ŕďďŕđŕň   
őđóńňŕëčęŕ, đŕäóćęó č äđ. đĺçîíŕíńíűěč č áëčçęčěč ę íčě ÷ŕńňî­ňŕěč.

Offline
#4 2011-08-07 21:27:55
szkoda

Zarejestrowany:

2011-07-03

Posty: 4014

gaga.m1 napisał:

Droga Pani,należy się odszkodowanie z OC tytułem zadośćuczynienia dla dzieci i Pani.Proszę o szybki kontakt,jestem pełnomocnikiem Firmy ubezpieczeniowej EUCO.Tel.502 946 652 Grażyna Malak.Proszę się nie obawiać wstępnych kosztów.Postaramy się pomóc.

1) Po pierwsze w konkretnym przypadku nie można ubiegać się o odszkodowanie i zadośćuczynienie z polisy OC pojazdu, gdyż niby na jakiej podstawie.

2) Po drugie myli Pani pojęcie "odszkodowanie" z pojęciem "zadośćuczynienia";

3) Po trzecie myli Pani pojęcie "firma odszkodowawcza" z pojęciem "firma ubezpieczeniowa";

4) Po czwarte nie stara się Pani nawet wypowiedzieć merytorycznie w temacie tylko oferuje usługi firmy odszkodowawczej- a na forum panuje zakaz reklamy. Zgodnie z ust. 9 w zw. ust. 14 lit. f regulaminu forum Odszkodowania i Wypadki Odzyskaj.info nie jest dopuszczalne nakłaniane przez użytkownika- w jakikolwiek nawet pośredni sposób poprzez publikację maila- do skorzystania z usług jakiegokolwiek podmiotu gospodarczego, bez uzyskania uprzedniej zgody administracji. Złamanie tej zasady skutkuje zablokowaniem lub nawet usunięciem konta użytkownika bez ostrzeżenia i powiadomienia.

Offline
#5 2011-08-08 17:01:59
szkoda

Zarejestrowany:

2011-07-03

Posty: 4014

gaga.m1 napisał:

Zadośćuczynienie jest formą odszkodowania,lecz odnosi się do szkód niematerialnych,dotyczy cierpienia psychicznego jakie doznała ta rodzina,zwracam uwagę na pogorszenie się materialne tej rodziny,art.445&1.Odszkodowanie za OC obejmuje również zadośćuczynienie za krzywdy tego typu art 446$4

1) Po pierwsze jak się podaje konkretny artykuł to warto dopisać z jakiej ustawy pochodzi, gdyż nie każdy musi to wiedzieć;

2) Po drugie art. 445 § 1 k.c. odnosi się do art. 444 k.c., a nie do art. 446 k.c.;

3) Po trzecie po raz kolejny zaznaczam, że w wyniku wypadku jednego pojazdu, bez względu czy wypadek zaistniał z winy czy bez winy kierowcy to w takim przypadku roszczenia z OC pojazdu kierującemu po prostu nie przysługują. Takie roszczenie przysługiwałyby ewentualnym pasażerom, których jednak w konkretnym przypadku nie było.

Offline
#6 2011-08-08 18:35:21
jatom

Zarejestrowany:

2011-04-14

Posty: 70

Bardzo,bardzo nieładnie...do mnie też doszła reklama Euco...zaproponowano 40%+Vat....Proszę uważać...to już "lichwiarstwo"...piszę to bo być może uda mi się kogoś przestrzec...

Offline
#7 2011-08-08 18:43:21
Centrum Polska

Zarejestrowany:

2011-01-19

Posty: 801

EUCO wprowadza nowy trend do świata firmy odszkodowawczych pod nazwą wysoka prowizja... To juz przesada, co oferują!!

Offline
#8 2011-08-08 18:47:31
jatom

Zarejestrowany:

2011-04-14

Posty: 70

Prawdą jest że szukam firmy do 3 spraw ale na normalnych warunkach (i wcale nie mam na myśli -za darmo-)...jakby ktoś się czepiał...

Offline
#9 2011-08-08 19:34:28
jatom

Zarejestrowany:

2011-04-14

Posty: 70

To nie jest kłamstwo,mam nawet dane owej osoby...ale nie będę upubliczniał.Nie mam nic do stracenia,sam szukam pomocy po wypadku ale nie za taki % ;-(

Offline
#10 2011-08-08 22:32:33
szkoda

Zarejestrowany:

2011-07-03

Posty: 4014

gaga.m1 napisał:

To jest kłamstwo,gdyby tak było nikt by z naszych usług nie korzystał.Piszę  to bo być może uda mi się kogoś przestrzec ...

Prawa i obowiązki zawarte w umowie strony swobodnie kształtują składając swoje oświadczenie woli tj. w konsekwencji podpis na umowie.

Offline
#11 2011-08-08 22:37:12
szkoda

Zarejestrowany:

2011-07-03

Posty: 4014

gaga.m1 napisał:

Nadal  Kłamstwo.Ja mam dokumentacje kilkaset osób,z której wynika coś innego.Proszę wynając adwokata,a może będzie potrzebnych więcej,opłacić wszystkie urzędowe sprawy,wnieść sprawę do sądu,może trzeba będzie powołac biegłych np,orzecznika lekarskiego i t d.,to też nie jest za darmo. Pozdrawiam,powodzenia

Skąd takie przekonanie, że kłamstwo- przecież nie można odpowiadać za czyny innych osób. Również strony swobodnie kształtuję prawa i obowiązki w umowie. Prowizja może być też kwestią indywidualnych ustaleń. Inną znów sprawę jest temat- czy lepsza jest firma odszkodowawcza czy indywidualny prawnik.

Offline
#12 2011-08-08 22:45:49
szkoda

Zarejestrowany:

2011-07-03

Posty: 4014

jatom napisał:

To nie jest kłamstwo,mam nawet dane owej osoby...ale nie będę upubliczniał.Nie mam nic do stracenia,sam szukam pomocy po wypadku ale nie za taki % ;-(

Słusznie- publikowanie danych osobowych bez zgody poowoduje dla osób fizycznych naruszenie art. 23 k.c., a dla osób prawnych ponadto odpowiedzialność karnoprawną na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst. jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). Zgodnie z przedmiotową ustawą przedmiotem przestępstwa wzmiankowanej ustawy mogą być tylko dane osób fizycznych (a dane osób prawnych jak np. nazwa firmy może powodować czyn nieuczciej konkurencji w rozumieniu art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r.  o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst. jedn. Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.), zaś podmiotem nie mogą być osoby fizyczne, które przetwarzają dane wyłącznie w celach osobistych lub domowych.

Offline
#13 2011-08-09 07:08:49
andrzejgryczka

Zarejestrowany:

2009-12-12

Posty: 452

Dywagacje dotyczące wysokości prowizji, jakości usług przy tej konkretnej sprawie są bez znaczenia, bo nie ma podstaw do odszkodowania i zadośćuczynienia.

Można ewentualnie dochodzić świadczeń z ubezpieczeń dobrowolnych.

Offline
#14 2011-08-09 10:00:36
jatom

Zarejestrowany:

2011-04-14

Posty: 70

Czy Panu chodzi o -moją sprawę-?

Offline
#15 2011-08-09 11:22:28
andrzejgryczka

Zarejestrowany:

2009-12-12

Posty: 452

jatom napisał:

Czy Panu chodzi o -moją sprawę-?

Nie, chodziło mi o sprawę p. tinos

Offline
#16 2011-08-24 22:43:37
szkoda

Zarejestrowany:

2011-07-03

Posty: 4014

andrzejgryczka napisał:

Dywagacje dotyczące wysokości prowizji, jakości usług przy tej konkretnej sprawie są bez znaczenia, bo nie ma podstaw do odszkodowania i zadośćuczynienia.

Można ewentualnie dochodzić świadczeń z ubezpieczeń dobrowolnych.

Przecież świadczenie z ubezpieczeń dobrowolnych NNW to również odszkodowanie liczony jako iloczyn stałego, długotrwałego uszczerbku na zdrowiu i sumy ubezpieczenia. Inną kwestią jest znów czy przy likwidowaniu szkody z ubezpieczeń dobrowolnych potrzebna jest jakakolwiek pomoc firmy odszkodowawczej.

Offline
#17 2011-08-25 13:07:07
andrzejgryczka

Zarejestrowany:

2009-12-12

Posty: 452

szkoda napisał:

andrzejgryczka napisał:

Dywagacje dotyczące wysokości prowizji, jakości usług przy tej konkretnej sprawie są bez znaczenia, bo nie ma podstaw do odszkodowania i zadośćuczynienia.

Można ewentualnie dochodzić świadczeń z ubezpieczeń dobrowolnych.

Przecież świadczenie z ubezpieczeń dobrowolnych NNW .

Zgodnie z większością owu z ubezpieczenia NNW wypłaca się świadczenie, a nie odszkodowanie - piszę to bo wiem, że bardzo zwraca Pan uwagę nomenklaturę. Pewnie za chwilę zacytuje Pan 805 kc i następne - ale proszę mi tego oszczędzić smile

Offline
#18 2011-08-25 20:54:11
szkoda

Zarejestrowany:

2011-07-03

Posty: 4014

andrzejgryczka napisał:

Zgodnie z większością owu z ubezpieczenia NNW wypłaca się świadczenie, a nie odszkodowanie - piszę to bo wiem, że bardzo zwraca Pan uwagę nomenklaturę. Pewnie za chwilę zacytuje Pan 805 kc i następne - ale proszę mi tego oszczędzić smile

Tutaj się z Panem zgadzam w całości. Jedno i drugie zdanie się uzupełniały. Jednak sprecyzowałem aby przeciętny użytkownik miał pełną jasność. Proszę się  też na przyszłość również nie odierać wszystko tak personalnie, gdyż chodzi mi wyłącznie o wszystkich użytkowników- również tych, którzy nie mieli nigdy do czynienia z tego typu sprawami, sformułowaniami, zwrotami. Ponadto odpowada, do ogółu, a nie do konkretnej osoby. Pana wypowiedź na gruncie wykładni językowej- gramatycznej, logicznej i systemowej była w pełni poprawna. Faktem jest też, że ubezpieczyciel w OWU często formułuje sobie swoje definicje, pojęcia prawne, które nie raz nie mają nic wspólnego z definicjami zawartymi w danych aktach prawnych. Jak najbardziej świadczenie to może być odszkodowanie i zadośćuczynienie. Chodzi o pewnę precyzyję, aby dopowiedzieć ptającemu, że nie należy się odszkodowanie i zadośćuczynienie z polisy OC pojazdu sprawcy. Bez tego potencjalny odbiorca wiadomości może być zdezorientowany jeśli pisze mu się następnie o świadczeniu.

Offline

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij