kiedy złożyć wniosek o odszkodowanie..

#1 2010-09-27 10:10:19
kuter-noga30

Zarejestrowany:

2010-09-27

Posty: 1

uległam wypadkowi w pracy,obecnie jestem na zasiłku rehabilitacyjnym który mi się kończy za 2 miesiące kiedy mogę złożyć wniosek o odszkodowanie do ZUS-u ??? czy już teraz mogę to zrobic????

Offline
#2 2010-09-27 11:07:00
behapówka

Zarejestrowany:

2008-07-28

Posty: 804

Re: kiedy złożyć wniosek o odszkodowanie..

Po zakończeniu leczenia i rehabilitacji

Offline
#3 2010-09-27 11:49:07
Qbek

Zarejestrowany:

2010-09-27

Posty: 3

Jestem pracownikiem dużej firmy zajmującej się stawianiem rusztowań i pracuje na jednym z jej oddziałów. Dwa tygodnie temu wracając z budowy na oddział przytrzasnałęm sobie drzwiami przy wysiadaniu z auta palec lewej ręki Na drugi dzień poszedłem do lekarza, stwierdzono pęknięcie paliczka kciuka i otrzymałem zwolnienie lekarskie na 2 tyg które jest teraz przedłużone o kolejne dwa. Wypełniłem w oddziale protokół powypadkowy i wraz z L4 przesłano go do centrali tak wiec na razie siedzę po prostu na l4 . Zapewniono mnie że w zwiazku z wypadkiem bedę otrzymywał 100 % wynagrodzenie. Zastanawiam sie natomiast czy nie przysługuje mi również jakieś odszkodowanie z Zusu.
Zdaje sobie sprawę że nie jest to b. powazny ani trwały uraz i nie chcę za bardzo "przeginać" ale mimo wszystko chciałbym sie dowiedzieć czy istnieją tutaj podstawy aby sie o jakiś grosz z tego tytułu ubiegać. Mam nadzieję że otrzymam odpowiedź na to pytanie, pozdrawiam. Michał

Offline
#4 2011-09-11 14:50:44
szkoda

Zarejestrowany:

2011-07-03

Posty: 4014

kuter-noga30 napisał:

uległam wypadkowi w pracy,obecnie jestem na zasiłku rehabilitacyjnym który mi się kończy za 2 miesiące kiedy mogę złożyć wniosek o odszkodowanie do ZUS-u ??? czy już teraz mogę to zrobic????

Po zakończeniu leczenia i rehabilitacji pracownik składa  wniosek pracownika do pracodawcy o skierowanie do lekarz orzecznika ZUS w celu ustalenia stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu oraz zaświadczenie o stanie zdrowia- formularz N-9 wypełniony przez lekarza prowadzącego leczenie, który jest ważny 30 dni od daty wystawienia. Na druku N-9 lekarz powinien zaznaczyć, że leczenie i rehabilitacja została zakończona. Po otrzymaniu wniosku pracownika pracodawca po skompletowaniu wszelkich dokumentów  wysyła niezbędne dokumenty do ZUS, który na podany adres korespondencyjny przesyła zawiadomienie o miejscu i terminie stawienia się na komisję lekarską.

Offline
#5 2011-09-11 14:52:16
szkoda

Zarejestrowany:

2011-07-03

Posty: 4014

Qbek napisał:

Jestem pracownikiem dużej firmy zajmującej się stawianiem rusztowań i pracuje na jednym z jej oddziałów. Dwa tygodnie temu wracając z budowy na oddział przytrzasnałęm sobie drzwiami przy wysiadaniu z auta palec lewej ręki Na drugi dzień poszedłem do lekarza, stwierdzono pęknięcie paliczka kciuka i otrzymałem zwolnienie lekarskie na 2 tyg które jest teraz przedłużone o kolejne dwa. Wypełniłem w oddziale protokół powypadkowy i wraz z L4 przesłano go do centrali tak wiec na razie siedzę po prostu na l4 . Zapewniono mnie że w zwiazku z wypadkiem bedę otrzymywał 100 % wynagrodzenie. Zastanawiam sie natomiast czy nie przysługuje mi również jakieś odszkodowanie z Zusu.
Zdaje sobie sprawę że nie jest to b. powazny ani trwały uraz i nie chcę za bardzo "przeginać" ale mimo wszystko chciałbym sie dowiedzieć czy istnieją tutaj podstawy aby sie o jakiś grosz z tego tytułu ubiegać. Mam nadzieję że otrzymam odpowiedź na to pytanie, pozdrawiam. Michał

Od dn. 1 marca 2003 r. ZUS nie wypłaca jednorazowego odszkodowania za wypadek w drodze do pracy i w drodze z pracy. Regulacje te zostały zawarte natomiast w art. 57b ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst. jedn. Dz. U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227 ze zm.). Wobec tego w myśl art. 57a przedmiotowej ustawy jeśli niezdolność do pracy jest spowodowana wypadkiem w drodze do pracy lub z pracy rentę można uzyskać pomimo nie spełnienia wymagany okres składkowy i nieskładkowy.

Offline
#6 2011-09-13 16:55:35
behapówka

Zarejestrowany:

2008-07-28

Posty: 804

Qbek napisał:

Jestem pracownikiem dużej firmy zajmującej się stawianiem rusztowań i pracuje na jednym z jej oddziałów. Dwa tygodnie temu wracając z budowy na oddział przytrzasnałęm sobie drzwiami przy wysiadaniu z auta palec lewej ręki Na drugi dzień poszedłem do lekarza, stwierdzono pęknięcie paliczka kciuka i otrzymałem zwolnienie lekarskie na 2 tyg które jest teraz przedłużone o kolejne dwa. Wypełniłem w oddziale protokół powypadkowy i wraz z L4 przesłano go do centrali tak wiec na razie siedzę po prostu na l4 . Zapewniono mnie że w zwiazku z wypadkiem bedę otrzymywał 100 % wynagrodzenie. Zastanawiam sie natomiast czy nie przysługuje mi również jakieś odszkodowanie z Zusu.
Zdaje sobie sprawę że nie jest to b. powazny ani trwały uraz i nie chcę za bardzo "przeginać" ale mimo wszystko chciałbym sie dowiedzieć czy istnieją tutaj podstawy aby sie o jakiś grosz z tego tytułu ubiegać. Mam nadzieję że otrzymam odpowiedź na to pytanie, pozdrawiam. Michał

Wracając z budowy do oddziału przebywał pan w dyspozycji pracodawcy - między miejscem wykonywania pracy a siedzibą pracodawcy ( oddziałem), wobec tego moim zdaniem zdarzenie powinno być rozpatrywane jako wypadek przy pracy.
Jeśli otrzymał pan protokół, w którym zdarzenie to zostało uznane za wypadek  wypadek przy pracy , po zakończeniu leczenia i rehabilitacji może pan starać się o jednorazowe odszkodowanie z ZUS.
Art. 3. 1. Za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą:
  1)   podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności lub poleceń przełożonych;
  2)   podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy, nawet bez polecenia;
  3)   w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy w drodze między siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy.

Offline
#7 2011-09-13 18:50:27
szkoda

Zarejestrowany:

2011-07-03

Posty: 4014

Qbek napisał:

Zapewniono mnie że w zwiazku z wypadkiem bedę otrzymywał 100 % wynagrodzenie. Zastanawiam sie natomiast czy nie przysługuje mi również jakieś odszkodowanie z Zusu.

Słusznie Pana zapewniono, gdyż zarówno przy wypadku przy pracy jak  i wypadku w drodze do pracy i z pracy przysługuje 100% wynagrodzenia. Podstawa prawna art. 92 § 1 pkt 2 k.p., art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (tekst. jedn. Dz. U. z 2009 r. Nr 167, poz. 1322 ze zm.). Jednak jednorazowe odszkodowanie z ZUS przysługuje wyłącznie za wypadki przy pracy lub traktowane na równi z wypadkami przy pracy. Dlatego też pracownik powinien otrzymać protokół powypadkowy przez podpisaniem go przez pracodawcę tak by mógł wnieść ewentualne zastrzeżenia do protokołu powypadkowego i zespół powypadkowy wówczas musi dokonać analizy zastrzeżeń. Zastrzeżenia do protokołu powypadkowego pisze się oddzielnym pismem za zwrotnym potwierdzeniem na kserokopii. Pracownik może wystąpić z wniosek o wydanie kserokopii protokołu powypadkowego i wówczas łatwiej jest mu wnieść precyzyjne zastrzeżenia do protokołu powypadkowego. Jeśli pracownik otrzymuje protokół powypadkowy bez wcześniejszego podpisu, że pracownik się z nim zapoznał i nie wniósł zastrzeżeń to w pkt 13 protokołu powypadkowego wpisuje się faktyczną datę kiedy protokół będzie weryfikowany przez pracownika i wpisuje ewentualnie uwagę „do protokołu powypadkowego wniesiono stosowne zastrzeżenia”. Zastrzeżenia dołączyć oddzielnym pismem za zwrotnym potwierdzeniem na kserokopii. Natomiast gdy pracownik otrzyma protokół powypadkowy bez wcześniejszego podpisu przez pracodawcę i wniesie zastrzeżenia do protokołu powypadkowego tj. odpowiednią notkę o zastrzeżeniach i owe zastrzeżenia dołączy na oddzielnym piśmie za zwrotnym potwierdzenia na kserokopii, a pracodawca owych zastrzeżeń nie uwzględni to ma prawo złożyć pozew do sądu pracy.

Offline
#8 2011-09-14 07:55:38
behapówka

Zarejestrowany:

2008-07-28

Posty: 804

Nikt nie wyda poszkodowanmu kopii nie zatwierdzonego protokołu powypadkowgo.

Po ustaleniu okoliczności i przyczyn wypadku zespół powypadkowy sporządza, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia uzyskania zawiadomienia o wypadku, protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku.
Po sporządzeniu protokołu powypadkowego zespół powypadkowy ma obowiązek zapoznać poszkodowanego pracownika z treścią protokołu i pouczyć go o możliwości wniesienia uwag i zastrzeżeń.

Jeśli pracownik nie ma uwag i  zastrzeżeń do protokołu wówczas podpisuje się w pkt. 13 wpisując faktyczną datę kiedy  został zapoznany z protokołem.

W sytuacji kiedy ma zastrzeżenia – jeśli w protokole zawarte są treści nieprawdziwe np. fakty, które nie miały miejsca, lub brakuje faktów mogących mieć wpływ na kwalifikację wypadku, alb zawiera braki formalne - gdy protokół ten nie odpowiada warunkom określonym  w rozporządzeniu w sprawie ustalenia okoliczności wypadków przy pracy wówczas w pkt 13. wpisuje datę zapoznania z treścią i się podpisuje wpisując jednocześnie  zdanie, że do  protokołu wnosi zastrzeżenia. To czy zastrzeżenia pisze od razu czy dostarcza w innym terminie pracownik ustala z zespołem  powypadkowym. 
Zawsze lepiej pidać zastrzeżenia na miejscu bo wówczas ma się wgląd do wszystkich akt dotyczących wypadku. Zastrzeżenia przekazuje zespołowi powypadkowemu za potwierdzeniem odbioru.
Po sporządzeniu protokołu powypadkowego pracodawca ma 5 dni na jego zatwierdzenie. Dlatego dobrze aby zastrzeżenia były przekazane jak najszybciej, tak aby pracodawca zmieścił się w tych 5 dniach.  Zastrzeżenia są załącznikiem do protokołu.  Pracodawca po zapoznaniu się z protokołem i zastrzeżeniami zwraca  zespołowi powypadkowemu nie zatwierdzony protokół w celu wyjaśnienia i uzupełnienia go. Zespół powypadkowy, po dokonaniu wyjaśnień i uzupełnień zobowiązany jest sporządzić, nie później niż w terminie pięciu dni, nowy protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy, do którego zobowiązany jest również dołączyć protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy nie zatwierdzony przez pracodawcę. Protokół ten powinien stanowić załącznik do zatwierdzonego przez pracodawcę protokółu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy.

W nowym protokole ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy, zespół powypadkowy może podtrzymać ustalony wcześniej przebieg zdarzeń oraz ustalone przyczyny i okoliczności wypadku,(  może nie uznać wniesionych zastrzeżeń)  ale musi się odnieść do uwag poszkodowanego  nawet wtedy, gdy jest przekonany, że uwagi nie wnoszą do sprawy niczego nowego.  W przypadku jeśli podzielone są zdania zespołu powypadkowej ostateczną decyzję podejmuje pracodawca.
Zatwierdzony przez pracodawcę protokół powypadkowy wraz z jego integralną częścią ( wszystkimi załącznikami) otrzymuje pracownik. Jeśli pracownik ma nadal zastrzeżenia do protokołu wówczas może wnieść sprawę do sądu pracy o czym musi być pouczony.

Offline
#9 2011-09-14 16:27:59
szkoda

Zarejestrowany:

2011-07-03

Posty: 4014

behapówka napisał:

Nikt nie wyda poszkodowanmu kopii nie zatwierdzonego protokołu powypadkowgo.

Nie wiem skąd u Pani takie przekonanie. Ponadto jeśli pracodawca ma obowiązek przedstawić do wglądu nie zatwierdzony protokół powypadkowy to pracownik sam może wykonać jego skan np. za pomocą telefonu komórkowego czy też apratatu cyfrowego. Zresztą w praktyce wiele razy spotkałem się z tym, że pracownik otrzymywał kseropię nie zatwierdzonego przez pracodawcę protokołu powypadkowego. Na marginesie zaznaczam, że już w 2001 r. Ministerstwo Sprawiedliwości przesłało jako odpowiedź do jednego z prezesów sądu okręgowego i informacyjnie do wszystkich prezesów sądów okręgowych i prokuratorów okręgowych pismo informujące, że "(...) skanowanie akt za pomocą własnego aparatu cyfrowego przez pracownika PZU należy traktować jamo formę udostępniania akt w rozumieniu art. 9 k.p.c. i art. 156 k.p.k..  Czynność skanowania akt za pomocą aparatu cyfrowego należy potraktować bowiem jako „substytut” ręcznego sporządzania notatek z akt sprawy (...)". Ponadto skoro nie zatwierdzony protokół powypadkowy stanowi załącznik do nowego zatwierdzonego protokołu powypadkowego to nie widzę żadnych, jakichkolwiek powodów aby nie móc wydać kserokopii nie zatwierdzonego protokołu. Fotokopie akt najlepiej wykonywać telefonem komórkowym: Samsung d900 ale nie telefonem Samsung d900i (pomimo, że telefon Samsung d900i posiada radio wersji "i" tworzy znacznie gorsze fotokopie). Ponadto lepsze fotokopie wychodzą z telefonu Samsung d900, którego obudowa jest w kolorze bordo niż z telefonu Samsung d900, który jest w obudowie koloru czarnego. Telefon Samsung d900 również bardzo dobrze sprawdza się jako bardzo czuły dyktafon w trybie nagrywania filmów video w formacie mpeg4 (przy zasłoniętym obiektywnie można nagrać do 2 godzin audio bardzo wysokiej jakości). Natomiast w trybie nagrywania audio+ video- można nagrać do 40 minut filmów bardzo wysokiej jakości).
Optymalne ustawienia zdjęć:
Rozmiar: 2048x1536;
Jakość: bardzo dobra;
Tryb wizjera: widok o współczynniku standardowym;
Tryb ostrości: automatyczna regulacja;
Program scenerii: normalna;
Pomiar ekspozycji: wyśrodkowana;
Balans bieli: automatyczny;
ISO: 400;
Doświetlenie: automatyczne.

Offline

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij