Odszkodowanie: z jakiego tytułu - wypadek śmiertelny

#1 2008-12-31 15:03:06
jrc_69

Zarejestrowany:

2008-12-31

Posty: 2

Witam. Mam pytanie. Rok temu wypadku samochodowym zginął mój brat. Wracając z imienin ( 5 osób) kierowca nie opanował auta i uderzył w drzewo. Zginęły 2 osoby, dwie okaleczone i jak to bywa, kierowca (sprawca) nie odniósł uszczerbku na zdrowiu. Wszyscy byli po spożyciu alkoholu , nie mieli zapiętych pasów. "Jakaś" firma odszkodowawcza wystąpiła w imieniu rodziców i siostry o odszkodowanie z tytułu "pogorszenia się sytuacji materialnej..." (mieszkali razem ale brat sam się utrzymywał). Ubezpieczyciel wypłacił śmieszne odszkodowania (w sumie ok. 2000 zł) uzasadniając, że brat sam przyczynił się do własnej śmierci wsiadając z pijanym kierowcą, nie zapinając pasów. Zawsze myślałem, że to kierowca odpowiada za pasażerów?? Firma , która "wywalczyła" to odszkodowanie podobno się odwołuje ale dość słabo im to idzie, bo nawet się nie kontaktują z rodzicami.
    Moje pytanie: czy można starać się o odszkodowanie za straty moralne i zadośćuczynienie (śmierć syna/brata) . Od kogo żądać odszkodowania, ubezpieczyciela czy sprawcy (sprawa cywilna?). Czy ja, jako brat też mogę starać się o odszkodowanie ( nie mieszkałem z bratem)?
Kiedy należy wystąpić o odszkodowanie - sprawa przeciwko sprawcy została na jakiś czas zawieszona, gdyż ciągle się odwołuje o nowe ekspertyzy, gdyż nie przyznaje się do winy ( mimo zeznań świadków). Dziękuję za odpowiedź.

Offline
#2 2009-01-09 13:47:30
odszkodowanie

Zarejestrowany:

2008-11-13

Posty: 100

Re: Odszkodowanie: z jakiego tytułu - wypadek śmiertelny

nie ma niestety szans na dodatkowe odszkodowania. Kiedy miał miejsce wypadek? Nowelizacja KC, która pozwala na przyznawanie zadośćuczynienia bliskim zmarłej osoby weszła w życie jakoś w sierpniu, więc tutaj o to ubiegać się nie można. I tak jestem zaskoczony, że ubezpieczyciel cokolwiek wypłacił, choć 2 tys zł to bardzo mało!
Pytanie czy Twój brat wiedział o tym, że jedzie z osobą nietrzeźwą? Jeżeli tak przyczynienie było zasadne - w przeciwnym razie, nie powinno się go stosować.
Ty nie możesz się starać o nic z tytułu śmierci brata.

Offline
#3 2009-01-12 16:49:11
jrc_69

Zarejestrowany:

2008-12-31

Posty: 2

Witam. Dziękuję za odpowiedź. Wypadek miał miejsce w lutym 2008r.
Odszkodowanie , faktycznie śmiesznie niskie ale , jak mi się wydaje, firma wystąpiła o odszkodowanie w związku " z pogorszeniem się sytuacji materialnej" rodziców/ siostry i tu mogę zrozumieć niską kwotę odszkodowania gdyż brat sam się utrzymywał a rodzice są czynni zawodowo. Ubezpieczyciel sprawcy stwierdził, iż brat w 70% przyczynił się do własnej śmierci wsiadając z pijanym kierowcą i nie zapinając pasów. Oczywiście wiedział, że jedzie z pijanym gdyż razem ze wszystkimi innymi poszkodowanymi byli na tych imieninach. Miał ich odwieźć ktoś inny ale , jak to bywa zabawa rozkręciła się na dobre więc sprawca odesłał kierowcę . Jak wiadomo, po alkoholu inaczej się postrzega więc pojechali ...
Więc nie ma możliwości ubiegania się o odszkodowanie za straty moralne/ zadośćuczynienie? Szczerze mówiąc , wydawało mi się że to raczej jasne i logiczne. Czy z OC czy NW sprawcy ale jednak zawsze. W końcu od czegoś te ubezpieczenia są, prawda?
Jeszcze takie pytanie, w jakim czasie od wydania decyzji Ubezpieczyciela o wypłacie odszkodowania można się odwoływać i czy wogóle takie odwołanie ma sens??
Zaznaczę, że Ubezpieczyciel wypłacił daną kwotę mimo , iż nie ma wyroku skazującego czy też wskazującego na to ,że podejrzany prowadził wtedy samochód, sprawa się nie zakończyła ??

Offline
#4 2012-05-07 08:22:32
krzysztof1

Zarejestrowany:

2007-05-30

Posty: 145

Obecnie jest możliwość uzyskania zadośćuczynienia za śmierć bliskiego sprzed sierpnia 2008 r..Zadośćuczynienie uzyskuję się na podstawie naruszenia dóbr osobistych. Jeśli cię to interesuje to wstawię Ci uchwały i orzeczenia sądu.

Offline
#5 2012-05-07 10:40:58
Kancelaria Prawna

Zarejestrowany:

2011-12-01

Posty: 327

krzysztof1 napisał:

Obecnie jest możliwość uzyskania zadośćuczynienia za śmierć bliskiego sprzed sierpnia 2008 r..Zadośćuczynienie uzyskuję się na podstawie naruszenia dóbr osobistych. Jeśli cię to interesuje to wstawię Ci uchwały i orzeczenia sądu.

Taka możliwość istniała już od bardzo dawna, tylko większość prawników tego nie wiedziała.

Offline
#6 2012-05-07 19:01:48
szkoda

Zarejestrowany:

2011-07-03

Posty: 4014

krzysztof1 napisał:

Obecnie jest możliwość uzyskania zadośćuczynienia za śmierć bliskiego sprzed sierpnia 2008 r..Zadośćuczynienie uzyskuję się na podstawie naruszenia dóbr osobistych. Jeśli cię to interesuje to wstawię Ci uchwały i orzeczenia sądu.

To nie jest obecnie tylko od bardzo dawna, gdy nie istniała jeszcze regulacja prawna odnośnie zadośćuczynienia określona w  § 4 art. 446 k.c. w brzmieniu „Sąd może także przyznać najbliższym członkom rodziny zmarłego odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę”. W tym przypadku nie ma potrzeby ani celowości stosować podnoszonego przez Pana przepisu o naruszeniu dóbr osobistych. Na marginesie warto podkreślić, że § 4 art. 446 k.c. w brzmieniu „Sąd może także przyznać najbliższym członkom rodziny zmarłego odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę” zaistniał dopiero w wyniku ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o zmianie ustawy- Kodeks cywilny oraz niektórych ustaw (Dz. U. Nr 116, poz. 731) i zaczął obowiązywać z dniem 2 sierpnia 2008 r.. Samą treść owej ustawy nowelizującej wydano w dn. 30 maja 2008 r., ustawę ogłoszono w dn. 2 lipca 2008 r., ustawa weszła w życie i obowiązywała od dn. 3 sierpnia 2008 r.. Koreluje to z art. 5 ustawy   z dnia 30 maja 2008 r. o zmianie ustawy- Kodeks cywilny oraz niektórych ustaw (Dz. U. Nr 116, poz. 731), gdzie jest zapis, że ustawa wchodzi w życie po upływie miesiąca od dnia ogłoszenia. Skoro ustawę ogłoszono w dn. 2 lipca 2008 r. to zaczęła obowiązywać od dn. 3 sierpnia 2008 r., gdyż termin jednego miesiąca upłynął dokładnie z upływem dn. 2 sierpnia 2008 r.. Zgodnie z art. 112 k.c. termin oznaczony w tygodniach, miesiącach lub latach kończy się z upływem dnia, który nazwą lub datą odpowiada początkowemu dniowi terminu, a gdyby takiego dnia w ostatnim miesiącu nie było -  w ostatnim dniu tego miesiąca.  Wobec tego w przypadku wypadków ze skutkiem śmiertelnym zaistniałych przed dniem 3 sierpnia 2008 r. zastosowanie miał art. 448 k.c. w myśl którego, w razie naruszenia dobra osobistego sąd może przyznać temu, czyje dobro osobiste zostało naruszone, odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę lub na jego żądanie zasądzić odpowiednią sumę pieniężną na wskazany przez niego cel społeczny, niezależnie od innych środków potrzebnych do usunięcia skutków naruszenia.  Przepis art. 445 § 3 stosuje się. W myśl art. 23 k.c. dobra osobiste człowieka, jak w szczególności zdrowie, wolność, cześć, swoboda sumienia, nazwisko lub pseudonim, wizerunek, tajemnica korespondencji, nietykalność mieszkania, twórczość naukowa, artystyczna, wynalazcza i racjonalizatorska, pozostają pod ochroną prawa cywilnego niezależnie od ochrony przewidzianej w innych przepisach. Zgodnie z art. 344 § 1 k.c. ten, czyje dobro osobiste zostaje zagrożone cudzym działaniem, może żądać zaniechania tego działania, chyba że nie jest ono bezprawne. W razie dokonanego naruszenia może on także żądać, ażeby osoba, która dopuściła się naruszenia, dopełniła czynności potrzebnych do usunięcia jego skutków, w szczególności ażeby złożyła oświadczenie odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie. Na zasadach przewidzianych w kodeksie może on również żądać zadośćuczynienia pieniężnego lub zapłaty odpowiedniej sumy pieniężnej na wskazany cel społeczny. W myśl § 2 podnoszonego artykułu jeżeli wskutek naruszenia dobra osobistego została wyrządzona szkoda majątkowa, poszkodowany może żądać jej naprawienia na zasadach ogólnych. Zgodnie zaś z § 3 omawianego artykułu przepisy powyższe nie uchybiają uprawnieniom przewidzianym w innych przepisach, w szczególności w prawie autorskim oraz w prawie wynalazczym. Tym samym można obecnie zauważyć niekorzystne wyroki dotyczące wypadków komunikacyjnych ze skutkiem śmiertelnym zaistniałych przed dniem 3 sierpnia 2008 r. o naruszenie dóbr osobistych z art. 448 k.c., gdzie roszczenia dotyczyły dalszych wstępnych zmarłego (dziadków), dalszych zstępnych (wnucząt), wiekowego rodzeństwa jak również krewnych w linii bocznej (wujostwa, ciotek).

Offline
#7 2012-05-07 19:09:31
szkoda

Zarejestrowany:

2011-07-03

Posty: 4014

jrc_69 napisał:

Witam. Mam pytanie. Rok temu wypadku samochodowym zginął mój brat. Wracając z imienin ( 5 osób) kierowca nie opanował auta i uderzył w drzewo. Zginęły 2 osoby, dwie okaleczone i jak to bywa, kierowca (sprawca) nie odniósł uszczerbku na zdrowiu. Wszyscy byli po spożyciu alkoholu , nie mieli zapiętych pasów. "Jakaś" firma odszkodowawcza wystąpiła w imieniu rodziców i siostry o odszkodowanie z tytułu "pogorszenia się sytuacji materialnej..." (mieszkali razem ale brat sam się utrzymywał). Ubezpieczyciel wypłacił śmieszne odszkodowania (w sumie ok. 2000 zł) uzasadniając, że brat sam przyczynił się do własnej śmierci wsiadając z pijanym kierowcą, nie zapinając pasów. Zawsze myślałem, że to kierowca odpowiada za pasażerów?? Firma , która "wywalczyła" to odszkodowanie podobno się odwołuje ale dość słabo im to idzie, bo nawet się nie kontaktują z rodzicami.
    Moje pytanie: czy można starać się o odszkodowanie za straty moralne i zadośćuczynienie (śmierć syna/brata) . Od kogo żądać odszkodowania, ubezpieczyciela czy sprawcy (sprawa cywilna?). Czy ja, jako brat też mogę starać się o odszkodowanie ( nie mieszkałem z bratem)?
Kiedy należy wystąpić o odszkodowanie - sprawa przeciwko sprawcy została na jakiś czas zawieszona, gdyż ciągle się odwołuje o nowe ekspertyzy, gdyż nie przyznaje się do winy ( mimo zeznań świadków). Dziękuję za odpowiedź.

1) W rozumieniu art. 362 k.c. jeżeli poszkodowany przyczynił się do powstania lub zwiększenia szkody, obowiązek jej naprawienia ulega odpowiedniemu zmniejszeniu stosownie do okoliczności, a zwłaszcza do stopnia winy obu stron. Klasycznym przypadkiem przyczynienia się poszkodowanego do szkody jest spowodowanie zagrożenia własnego bezpieczeństwa w wyniku pozostawania w stanie nietrzeźwym, podróżowanie jako pasażer z nietrzeźwym kierowcą czy też bez zapiętych pasów bezpieczeństwa. Jednak okoliczność czy pas były zapięte musi wynikać z udowodnionych faktów potwierdzonych m.in. protokołem oględzin samochodu po wypadku lub też opinia lekarza orzecznika, który stwierdzi,  że dany uraz jest wynikiem nie zapiętych pasów bezpieczeństwa;

2) Jeżeli nastąpiła śmierć poszkodowanego, zobowiązany do naprawienia szkody powinien zwrócić koszty leczenia i pogrzebu temu kto je poniósł (pochówku, stypy, nagrobku).  Osoba, względem której ciążył na zmarłym ustawowy obowiązek alimentacyjny, może żądać od zobowiązanego do naprawienia szkody renty odszkodowawczej obliczonej stosownie do potrzeb poszkodowanego oraz do możliwości zarobkowych i majątkowych zmarłego przez czas prawdopodobnego trwania obowiązku alimentacyjnego. Takiej samej renty mogą żądać inne osoby bliskie, którym zmarły dobrowolnie i stale dostarczał środków utrzymania, jeżeli  z okoliczności wynika, że wymagają tego zasady współżycia społecznego. Sąd może ponadto przyznać najbliższym członkom rodziny zmarłego stosowne odszkodowanie, jeżeli wskutek jego śmierci nastąpiło znaczne pogorszenie ich sytuacji życiowej. Sąd może także przyznać najbliższym członkom rodziny zmarłego odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę. Koniecznym jest więc m.in. wnikliwe ustalić i udowodnić relacje osoby uprawnionej ze zmarłym, stopień pokrewieństwa, wpływ na życie osobiste i społeczne. Z ważnych powodów sąd może na żądanie poszkodowanego przyznać mu zamiast renty odszkodowawczej lub jej części odszkodowanie jednorazowe w postaci tzw. renty odszkodowawczej skapitalizowanej. Dotyczy to w szczególności sytuacji, gdy poszkodowany stał się inwalidą, a przyznanie jednorazowego odszkodowania ułatwi mu wykonywanie nowego zawodu. Czym innym jest więc odszkodowanie za szkody majątkowe, a czymś innym jest zadośćuczynienie za szkody niemajątkowe, które rekompensuje krzywdy moralne tj. ból fizyczny i cierpienia psychiczne. Podkreślę, że nie ma tutaj potrzeby czy konieczności oczekiwania na prawomocny wyrok sądu. Zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (tekst. jedn. Dz. U. z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 ze zm.) zakład ubezpieczeń wypłaca odszkodowanie lub świadczenie z tytułu ubezpieczenia obowiązkowego na podstawie uznania roszczenia uprawnionego z umowy ubezpieczenia w wyniku ustaleń, zawartej z nim ugody lub prawomocnego orzeczenia sądu;

3) Szkodę proszę zgłosić do ubezpieczyciela sprawcy. Wniesienie sprawy cywilnej wobec skazanego nie jest dobrym rozwiązaniem, gdyż sprawca może być niewypłacalny i wyrok będzie jedynie papierowy- nie będzie można w praktyce wyegzekwować zasądzonej sumy pieniężnej. Optymalnym rozwiązaniem jest skierowanie roszczenia bezpośrednio do ubezpieczyciela, gdzie nie ma potrzeby czekać na prawomocny wyrok skazujący w sprawie karnej. Zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 r.  o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (tekst. jedn.  Dz. U. z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 ze zm.) zakład ubezpieczeń wypłaca odszkodowanie lub świadczenie z tytułu ubezpieczenia obowiązkowego na podstawie uznania roszczenia uprawnionego z umowy ubezpieczenia w wyniku ustaleń, zawartej z nim ugody lub prawomocnego orzeczenia sądu;

4) Tak- Pan jako brat też może żądać zadośćuczynienia.

Offline

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij