śmierć dziecka

#1 2007-05-24 13:28:55
ewik86

Zarejestrowany:

2007-05-24

Posty: 1

mój syn zginął w wypadku komunikacyjnym w 2004 roku.w sprawie sądowej , która toczyła się do kwietnia 2007 roku skazano kierowcę ,orzeczono jego winę. czy mam szansę na odszkodowanie za śmierć dziecka do PZU i jakiego rzędu są to odszkodowania? oczywiśćie dotyczy to polisy oc kierowcy .

Offline
#2 2007-05-24 15:11:11
asia

Zarejestrowany:

2007-01-06

Posty: 163

Re: śmierć dziecka

Witam,
Sprawa nie jest jeszcze przedawniona, gdyż dotyczy osoby skazanej prawomocnym wyrokiem sądu. O kwotach ciężko pisać, zależy to od wielu okoliczności. Jeżeli sprawa zostanie dobrze poprowadzona, może to być nawet kwota rzędu 100 tyś złotych.
pozdrawiam

Offline
#3 2007-05-26 10:45:48
kitka

Zarejestrowany:

2007-05-26

Posty: 3

witam,
bardzo mi przykro z powodu śmierci Pani dziecka:(
mój znajomy miał podobną historię życiową, niestety nic nie dostał ze względu na "przedawnienie". Jak to może być, żeby takie sprawy odraczano, a potem człowiek nawet nie może dojść sprawiedliwości przed sądem:(
życzę powodzenia

Offline
#4 2007-06-25 14:02:35
ewunia_82

Zarejestrowany:

2007-06-25

Posty: 1

witam
moja córka zginęła w wypadku. była pasażerką motoru. sprawcą wypadku jest babcia daewoo tico. sądownie nie ustalono jeszcze że to z jej winy był wypadek ale to jest oczywiste, bo tak wynika z dokumentów zgromadzonych przez policję. Chciałam zapytać kiedy mogę ubiegać się o odszkodowanie z polisy oc sprawcy wypadku?? czy dopiero w momencie gdy sąd wyda wyrok,, czy mogę już teraz złożyć wniosek?? a w ogóle jakie dokumenty sa potrzebne w tego typu przypadkach??

Offline
#5 2007-06-25 17:13:49
Campter.pl

Zarejestrowany:

2007-01-06

Posty: 334

Dobry wieczór,
roszczenie można złożyć do ubezpieczyciela OC sprawcy wypadku już teraz, nie czekając na wyrok, jeżeli sprawca jest oczywisty (czy sprawca przyznał się do winy?). Nie wykluczam, że ubezpieczyciel odłoży w terminie wypłatę odszkodowania do czasu wydania prawomocnego wyroku.
Na wysokość zadośćuczynienia wpływ będą miały wszelkie dokumenty potwierdzające poniesioną stratę z tytułu śmierci bliskiej osoby.
w razie problemów służę pomocą

Offline
#6 2010-05-05 08:54:59
daniella

Zarejestrowany:

2010-05-04

Posty: 2

W sytuacji gdy się dochodzi odszkodowania za śmierć córki czy syna lepiej jest skorzystać z pomocy adwokata lub ewentualnie jakiejś firmy.

W sprawie o odszkodowanie za śmierć osoby bliskiej adwokat wysuwa nie tylko roszczenie o odszkodowanie za pogorszenie standardu życia ale jeszcze za zadośćuczynienie za doznane krzywdy psychiczne i różne inne. To jest na tyle skomplikowane, że bez adwokata to jakieś śmieszne pieniądz wypłacają.

Adwokaci w Warszawie biorą 20-30% prowizji od wygranego odszkodowania.

Offline
#7 2012-03-27 15:50:55
szkoda

Zarejestrowany:

2011-07-03

Posty: 4014

ewik86 napisał:

mój syn zginął w wypadku komunikacyjnym w 2004 roku.w sprawie sądowej , która toczyła się do kwietnia 2007 roku skazano kierowcę ,orzeczono jego winę. czy mam szansę na odszkodowanie za śmierć dziecka do PZU i jakiego rzędu są to odszkodowania? oczywiśćie dotyczy to polisy oc kierowcy .

Jeżeli nastąpiła śmierć poszkodowanego, zobowiązany do naprawienia szkody powinien zwrócić koszty leczenia i pogrzebu temu kto je poniósł (pochówku, stypy, nagrobku).  Osoba, względem której ciążył na zmarłym ustawowy obowiązek alimentacyjny, może żądać od zobowiązanego do naprawienia szkody renty odszkodowawczej obliczonej stosownie do potrzeb poszkodowanego oraz do możliwości zarobkowych i majątkowych zmarłego przez czas prawdopodobnego trwania obowiązku alimentacyjnego. Takiej samej renty mogą żądać inne osoby bliskie, którym zmarły dobrowolnie i stale dostarczał środków utrzymania, jeżeli  z okoliczności wynika, że wymagają tego zasady współżycia społecznego. Sąd może ponadto przyznać najbliższym członkom rodziny zmarłego stosowne odszkodowanie, jeżeli wskutek jego śmierci nastąpiło znaczne pogorszenie ich sytuacji życiowej. Sąd może także przyznać najbliższym członkom rodziny zmarłego odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę. Koniecznym jest więc m.in. wnikliwe ustalić i udowodnić relacje osoby uprawnionej ze zmarłym, stopień pokrewieństwa, wpływ na życie osobiste i społeczne. Z ważnych powodów sąd może na żądanie poszkodowanego przyznać mu zamiast renty odszkodowawczej lub jej części odszkodowanie jednorazowe w postaci tzw. renty odszkodowawczej skapitalizowanej. Dotyczy to w szczególności sytuacji, gdy poszkodowany stał się inwalidą, a przyznanie jednorazowego odszkodowania ułatwi mu wykonywanie nowego zawodu. Czym innym jest więc odszkodowanie za szkody majątkowe, a czymś innym jest zadośćuczynienie za szkody niemajątkowe, które rekompensuje krzywdy moralne tj. ból fizyczny i cierpienia psychiczne. Podkreślę, że nie ma tutaj potrzeby  czy konieczności oczekiwania na prawomocny wyrok sądu. Zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (tekst. jedn. Dz. U. z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 ze zm.) zakład ubezpieczeń wypłaca odszkodowanie lub świadczenie z tytułu ubezpieczenia obowiązkowego na podstawie uznania roszczenia uprawnionego z umowy ubezpieczenia w wyniku ustaleń, zawartej z nim ugody lub prawomocnego orzeczenia sądu.

Offline
#8 2012-03-27 15:53:19
szkoda

Zarejestrowany:

2011-07-03

Posty: 4014

ewunia_82 napisał:

witam
moja córka zginęła w wypadku. była pasażerką motoru. sprawcą wypadku jest babcia daewoo tico. sądownie nie ustalono jeszcze że to z jej winy był wypadek ale to jest oczywiste, bo tak wynika z dokumentów zgromadzonych przez policję. Chciałam zapytać kiedy mogę ubiegać się o odszkodowanie z polisy oc sprawcy wypadku?? czy dopiero w momencie gdy sąd wyda wyrok,, czy mogę już teraz złożyć wniosek?? a w ogóle jakie dokumenty sa potrzebne w tego typu przypadkach??

1) W każdym czasie aż do czasu przedawnienia szkody;

2) Nie ma konieczności czekania na prawomocny wyrok. Zgodnie z art. 13 ust. 1ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (tekst. jedn. Dz. U. z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 ze zm.) zakład ubezpieczeń wypłaca odszkodowanie lub świadczenie z tytułu ubezpieczenia obowiązkowego na podstawie uznania roszczenia uprawnionego z umowy ubezpieczenia w wyniku ustaleń, zawartej z nim ugody lub prawomocnego orzeczenia sądu;

3) Notatka policyjna oraz inne dowody w zależności od roszczeń. Jeżeli nastąpiła śmierć poszkodowanego, zobowiązany do naprawienia szkody powinien zwrócić koszty leczenia i pogrzebu temu kto je poniósł (pochówku, stypy, nagrobku).  Osoba, względem której ciążył na zmarłym ustawowy obowiązek alimentacyjny, może żądać od zobowiązanego do naprawienia szkody renty odszkodowawczej obliczonej stosownie do potrzeb poszkodowanego oraz do możliwości zarobkowych i majątkowych zmarłego przez czas prawdopodobnego trwania obowiązku alimentacyjnego. Takiej samej renty mogą żądać inne osoby bliskie, którym zmarły dobrowolnie i stale dostarczał środków utrzymania, jeżeli  z okoliczności wynika, że wymagają tego zasady współżycia społecznego. Sąd może ponadto przyznać najbliższym członkom rodziny zmarłego stosowne odszkodowanie, jeżeli wskutek jego śmierci nastąpiło znaczne pogorszenie ich sytuacji życiowej. Sąd może także przyznać najbliższym członkom rodziny zmarłego odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę. Koniecznym jest więc m.in. wnikliwe ustalić i udowodnić relacje osoby uprawnionej ze zmarłym, stopień pokrewieństwa, wpływ na życie osobiste  i społeczne. Z ważnych powodów sąd może na żądanie poszkodowanego przyznać mu zamiast renty odszkodowawczej lub jej części odszkodowanie jednorazowe w postaci tzw. renty odszkodowawczej skapitalizowanej. Dotyczy to w szczególności sytuacji, gdy poszkodowany stał się inwalidą, a przyznanie jednorazowego odszkodowania ułatwi mu wykonywanie nowego zawodu. Czym innym jest więc odszkodowanie za szkody majątkowe, a czymś innym jest zadośćuczynienie za szkody niemajątkowe, które rekompensuje krzywdy moralne tj. ból fizyczny i cierpienia psychiczne. Podkreślę, że nie ma tutaj potrzeby czy konieczności oczekiwania na prawomocny wyrok sądu. Zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (tekst. jedn. Dz. U. z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 ze zm.) zakład ubezpieczeń wypłaca odszkodowanie lub świadczenie z tytułu ubezpieczenia obowiązkowego na podstawie uznania roszczenia uprawnionego z umowy ubezpieczenia w wyniku ustaleń, zawartej z nim ugody lub prawomocnego orzeczenia sądu.

Offline
#9 2012-04-11 14:55:32
Tomasz882702

Zarejestrowany:

2012-04-11

Posty: 5

pamietaj że każda decyzje można zawsze jeszcze raz przeanalizować ,najlepiej jak po dostaniu pieniędzy dasz drugiemu adwokatowi do przeanalizowania.

Offline
#10 2012-04-13 21:52:34
trevor

Zarejestrowany:

2012-04-13

Posty: 5

Tomasz882702 napisał:

pamietaj że każda decyzje można zawsze jeszcze raz przeanalizować ,najlepiej jak po dostaniu pieniędzy dasz drugiemu adwokatowi do przeanalizowania.

a czemu "po dostaniu pieniędzy"? nie rozumiem wypowiedzi....

Offline
#11 2012-04-16 19:20:06
szkoda

Zarejestrowany:

2011-07-03

Posty: 4014

trevor napisał:

Tomasz882702 napisał:

pamietaj że każda decyzje można zawsze jeszcze raz przeanalizować ,najlepiej jak po dostaniu pieniędzy dasz drugiemu adwokatowi do przeanalizowania.

a czemu "po dostaniu pieniędzy"? nie rozumiem wypowiedzi....

Po prostu tak mu się napisało- zwykle po wydaniu decyzji pozytywnej jest wypłata świadczenia.

Offline
#12 2012-05-08 15:02:39
szkoda

Zarejestrowany:

2011-07-03

Posty: 4014

ADAMO25 napisał:

PROSZE O KONTAKT DO MNIE  POSTARAM SIĘ POMÓC REPREZETUJE KANCELARIE    PROSZĘ O JAKIŚ NAMIAR NA

Maile na forum są niewidoczne dla innych użytkowników tegoż forum, gdyż na forum obowiązuje zakaz reklamy. Zgodnie z ust. 9 w zw. ust. 14 lit. f regulaminu forum Odszkodowania i Wypadki Odzyskaj.info nie jest dopuszczalne nakłaniane przez użytkownika- w jakikolwiek nawet pośredni sposób poprzez publikację maila- do skorzystania z usług jakiegokolwiek podmiotu gospodarczego, bez uzyskania uprzedniej zgody administracji. Złamanie tej zasady skutkuje zablokowaniem lub nawet usunięciem konta użytkownika bez ostrzeżenia i powiadomienia.

Offline

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij