Wypadek na siłowni

#1 2015-01-24 18:55:28
xxspr

Zarejestrowany:

2015-01-24

Posty: 1

Witam. Będąc na siłowni doznałem wypadku. Mianowicie ćwicząc na jednym z urządzeń zacisk łączący uchwyt z linką, na której wisiało obciążenie pękł i metalowy uchwyt uderzył mnie w twarz łamiąc dwie górne jedynki. Czy mogę się w takim przypadku ubiegać o odszkodowanie ze strony firmy do której należy ta siłownia?

Offline
#2 2015-01-25 11:05:53
mkuna88

Zarejestrowany:

2015-01-14

Posty: 1

Re: Wypadek na siłowni

Tak, bez wątpienia istnieje taka możliwość. Dobrze by było, gdyby Usługodawca (właściciel siłowni) był ubezpieczony, to w pewnym sensie ułatwia sprawę.

Offline
#3 2015-03-05 22:35:41
kamilnowak

Zarejestrowany:

2015-03-05

Posty: 16

Należy się, tak jak było pisane wcześniej, dobrze żeby siłownia miała OC, jeśli nie to od właścicela.

Offline
#4 2015-09-23 15:03:25
Kaz33

Zarejestrowany:

2015-09-21

Posty: 4

Jeżeli ktoś uległ wypadkowi na siłowni lub z szafki skradziono prywatne rzeczy, może liczyć na odzyskanie pieniędzy, a niekiedy nawet na zadośćuczynienie. Każdy przypadek urazu więc w praktyce jest rozpoznawany indywidualnie. Większość klubów posiada OC od następstw nieszczęśliwych wypadków. Jednak nawet jeśli klub nie byłby ubezpieczony, klient jest chroniony na podstawie przepisów prawa cywilnego. Zgodnie z art. 444 par. 1 kodeksu cywilnego w razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia naprawienie szkody obejmuje wszelkie wynikłe z tego powodu koszty.

Offline
#5 2015-09-24 11:22:54
Andrzej_Gryczka

Zarejestrowany:

2014-07-22

Posty: 290

TeresaR napisał:

jeżeli właściciel siłowni nie miał OC można się starać z Funduszu Gwarancyjnego.

Proszę o podanie podstawy prawnej w oparciu o którą twierdzi Pani, że UFG odpowiada za szkody na siłowni jeśli sprawca nie miał ubezpieczenia OC ? smile

Offline
#6 2015-09-25 05:49:20
Centrum Polska

Zarejestrowany:

2011-01-19

Posty: 801

Andrzej_Gryczka napisał:

TeresaR napisał:

jeżeli właściciel siłowni nie miał OC można się starać z Funduszu Gwarancyjnego.

Proszę o podanie podstawy prawnej w oparciu o którą twierdzi Pani, że UFG odpowiada za szkody na siłowni jeśli sprawca nie miał ubezpieczenia OC ? smile

Odpowiedzialność UFG jest uzasadniona tylko w przypadku ubezpieczeń obowiązkowych a nie jak mamy do czynienia z ww przypadkiem dobrowolnych.

Offline
#7 2015-09-25 09:32:16
Andrzej_Gryczka

Zarejestrowany:

2014-07-22

Posty: 290

TeresaR napisał:

W trakcie ćwiczeń w siłowni zdarzają się wypadki, mające bardzo poważne konsekwencje dla zdrowia. Za szkody poniesione w takich wypadkach można żądać odszkodowania od właściciela lub zarządcy obiektu, o ile poszkodowany wykaże winę takiego podmiotu za zaistniałe zdarzenie. Najczęstszym powodem wypadków na siłowni są wadliwe sprzęty udostępnione uczestnikom zajęć.
Podmioty prowadzące działalność gospodarczą, odpowiadają za szkody na podstawie art. 415 k.c., zgodnie z którym osoba, która ze swojej winy wyrządziła szkodę, obowiązana jest do jej naprawienia (zasada winy).
Za szkodę odpowiada więc ten, czyje zachowanie (działanie lub zaniechanie) jest źródłem powstania szkody. Powstanie obowiązku naprawienia szkody uwarunkowane jest łącznym zaistnieniem trzech przesłanek:
musi zaistnieć szkoda (np. złamana ręka),
szkoda musi być spowodowana działaniem lub zaniechaniem, z którym ustawa wiąże obowiązek odszkodowawczy (ręka została złamana podczas ćwiczeń na siłowni),
musi istnieć związek przyczynowy pomiędzy zaistniałą szkodą a działaniem lub zaniechaniem, z którym wiąże się obowiązek odszkodowawczy (przyrząd do ćwiczeń był wadliwy wskutek czego doszło do wypadku i złamania ręki).
Warto zaznaczyć, że zgodnie z art. 6 kodeksu cywilnego ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z faktu tego wywodzi skutki prawne. To oznacza, że na poszkodowanym (lub na osobach uprawnionych w razie śmierci poszkodowanego) – o ile chce wystąpić z roszczeniem o odszkodowanie - spoczywa obowiązek zebrania materiału dowodowego. Zgromadzona w sprawie dokumentacja powinna potwierdzać fakt powstania zdarzenia, jego przyczynę, rozmiar powstałych obrażeń, strat majątkowych oraz ich związek ze szkodą.
Jeżeli więc istnieje możliwość wykazania odpowiedzialności właściciela siłowni, za powstałą szkodę, wówczas zasadne będzie wystąpienie z roszczeniem odszkodowawczym. W przypadku posiadania przez właściciela siłowni ubezpieczenia OC, poszkodowany ma możliwość wystąpienia z roszczeniami odszkodowawczymi bezpośrednio do ubezpieczyciela.
Jeżeli poszkodowany w wypadku na siłowni wykaże odpowiedzialność sprawcy szkody, wówczas może dochodzić następujących roszczeń:
zadośćuczynienie za doznaną krzywdę, będące formą jednorazowego świadczenia pieniężnego, mającego na celu  złagodzenia cierpień fizycznych i psychicznych poszkodowanego;
zwrot kosztów związanych z wypadkiem (leczenia, rehabilitacji, dodatkowej opieki, dojazdów, adaptacji miejsca zamieszkania, przygotowania do wykonywania nowego zawodu);
rentę uzupełniającą, której celem jest wyrównanie różnicy w dochodach uzyskiwanych przez poszkodowanego po wypadku, w porównaniu do stanu sprzed wypadku;
kapitalizację renty - jednorazowe odszkodowanie, gdy poszkodowany w następstwie wypadku stał się inwalidą, a świadczenie to umożliwi mu wykonywanie innego zawodu, czy też rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej; w tym przypadku poszkodowany traci jednak prawo do renty uzupełniającej;
rentę na zwiększone potrzeby, zapewniającą poszkodowanemu środki potrzebne do poprawy stanu jego zdrowia po wypadku;
zwrot utraconych zarobków, w przypadkach krótszych okresów niesprawności po wypadku, skutkujących niemożnością wykonywania pracy;

Warto podkreślić, że w przypadku gdy poszkodowany sam przyczyni się do zaistnienia wypadku lub do zwiększenia rozmiarów szkody, to – zgodnie z art. 362 k. c. - przyznane odszkodowanie będzie pomniejszone o ustalony wskaźnik procentowy, zależny od oceny stanu faktycznego dokonanej przez sąd w toku postępowania cywilnego.

Świetnie Pani skopiowała link do opracowania jednej z firma odszkodowawczych, ale chyba nie tej dla której Pani pracuje smile
XXXX

Niestety nie napisała Pani dlaczego odpowiedzialność za szkodę miałby ponosić Fundusz, jeśli właściciel siłowni nie będzie miał polisy OC ??????? Proszę jeszcze pogooglować, może coś Pani odkryje. Przepraszam czytających za sarkazm, ale skoro agent naganiacz udziela porad to niech to robi dobrze smile

Offline
#8 2015-09-25 09:33:37
Andrzej_Gryczka

Zarejestrowany:

2014-07-22

Posty: 290

Centrum Polska napisał:

Andrzej_Gryczka napisał:

TeresaR napisał:

jeżeli właściciel siłowni nie miał OC można się starać z Funduszu Gwarancyjnego.

Proszę o podanie podstawy prawnej w oparciu o którą twierdzi Pani, że UFG odpowiada za szkody na siłowni jeśli sprawca nie miał ubezpieczenia OC ? smile

Odpowiedzialność UFG jest uzasadniona tylko w przypadku ubezpieczeń obowiązkowych a nie jak mamy do czynienia z ww przypadkiem dobrowolnych.

Pan to wie, ja to wiem, ale jaki poziom merytoryczny musi prezentować osoba która takie bzdury pisze. Jak szkoli ją firma dla której pracuje ??? smile

Offline

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij