Regulamin

Regulamin Forum Odzyskaj.info

1.Dokument ten, zwany dalej Regulaminem, określa ogólne warunki korzystania z Forum Odszkodowania i Wypadki dostępnego pod adresem http://odzyskaj.info/, zwanego dalej Forum lub Serwisem. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu będą zamieszczane na stronie internetowej Forum i będą obowiązywały od daty ich opublikowania.
2.Forum jest dostępne publicznie zarówno dla osób fizycznych jak również dla podmiotów gospodarczych.
3.Regulamin obowiązuje każdą osobę posiadającą konto w Serwisie oraz każdą osobę której właściciel konta udostępnił konto lub umożliwił korzystanie z niego – zwaną dalej Użytkownikiem. Korzystanie z serwisu jest jednoznaczne z akceptacją warunków Regulaminu. W przypadku braku akceptacji Regulaminu prosimy o natychmiastowe opuszczenie serwisu.
4.Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem oraz do jego przestrzegania.
5.Istnienie Konta w Serwisie związane jest z dokonaniem Rejestracji przez Użytkownika

Warunki korzystania

6.Warunkiem korzystania z Forum jest dokonanie rejestracji poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego i w związku z tym założenie konta. Dane wymagane do rejestracji to:
a. login (unikalna nazwa Użytkownika) za pomocą której Użytkownik będzie logował się do serwisu
b. konto e-mail
Pozostałe dane (pseudonimy) są dobrowolne i mogą być w każdej chwili zmienione lub usunięte przez użytkownika. Podany adres e-mail służy jedynie do przesłania komunikatów technicznych serwisu i może być usunięty przez użytkownika.
7.Login (nazwa użytkownika) wybrany przy rejestracji nie może być zmieniony od chwili otrzymania dostępu do serwisu.
8.Użytkownik może posiadać tylko jedno konto w Forum. Konta dodatkowe mogą być utworzone po akceptacji Administracji Serwisu. Nie zgłoszone i nie zaakceptowane konta dodatkowe mogą być usunięte przez Administrację bez ostrzeżenia i powiadomienia.
9.Konta, co do których zachodzi podejrzenie że są kontami nadmiarowymi lub używanymi do czynności niezgodnych z Regulaminem lub prowadzone z nich działania są niezgodne z ideą Serwisu lub obowiązującym prawem mogą być zablokowane lub usunięte bez ostrzeżenia i powiadomienia.
10.Użytkownik może zrezygnować z konta w Forum poprzez usuniecie wszelkich danych, które podał przy rejestracji oraz zdjęć umieszczonych w serwisie. Wszystkie napisane przez Użytkownika komentarze pozostają w tym momencie na Forum, jako jego integralna część.

Umieszczanie komentarzy Użytkownika w Serwisie

11.Każdy Użytkownik ma prawo do: a. umieszczania w Serwisie własnych komentarzy
b. komentowania wpisów umieszczonych przez innych Użytkowników
12.Za wyjątkiem odpowiedzi udzielanych przez Użytkowników, odpowiedzi udzielają również Eksperci firm współpracujących z Forum. Odpowiedzi Użytkowników oraz Ekspertów nie stanowią porady prawnej i nie mogą być prawnie wiążącą podstawą do podjęcia jakichkolwiek działań.
13.Użytkownik może usunąć własny komentarz, który umieścił w Serwisie. Skuteczność usunięcia komentarza jest natychmiastowa.
14.Forum jest serwisem moderowanym. Administracja oraz działający z jej upoważnienia Moderatorzy mają prawo do natychmiastowego usunięcia wpisów, które:
a. naruszają prawa osób trzecich
b. naruszają obowiązujące w Polsce prawo
c. zawiera treści powszechnie uznane za obraśliwe
d. nie spełniają podstawowych wymagań technicznych
e. nie prezentują minimalnego poziomu kultury przyjętego w serwisie
f. nakłaniają do skorzystania z usług jakiegokolwiek podmiotu gospodarczego, bez uzyskania uprzedniej zgody Administracji.
15.Administracja zastrzega sobie prawo do subiektywnej interpretacji powyższego zapisu. 16.Wszelkie komentarze, opinie, publiczne wypowiedzi na forum, stają się własnością i integralną częścią Serwisu z chwilą ich umieszczenia.
17.Umieszczając komentarze, opinie, publiczne wypowiedzi na forum, Użytkownik zobowiązuje się do zachowania kulturalnego i nie atakowania, obrażania innych Użytkowników.
18.Wszelkie komentarze, oceny, opinie, publiczne wypowiedzi na forum, mogą być usunięte przez Administrację bez ostrzeżenia i powiadomienia w przypadku stwierdzenia naruszenia powyższej zasady.
19.Serwis może kierować do Użytkownika ofertę reklamową firm współpracujących, używając do tego celu podanego przy rejestracji adresu e-mail.

Zastrzeżenia

20.Administracja oraz Właściciel Forum nie ponosi odpowiedzialności za Działania Użytkowników naruszające prawa osób trzecich, lecz dołoży wszelkich starań w celu powstrzymania lub uniemożliwienia takich działań.
21.Serwis nie przetwarza danych osobowych swoich Użytkowników.
22.Informacje, porady publikowane przez Użytkowników i Ekspertów nie stanowią porady prawnej. Właściciel Serwisu oraz Administracja nie odpowiada za błędnie udzielone informacje i porady Użytkowników i Ekspertów Forum.
23. Posty zamieszczone na forum mające nie uzgodniony z administracją serwisu charakter reklamowy (charakter reklamowy oznacza m.in. zamieszczenie w stopce lub pojedynczej wypowiedzi takich danych jak: telefon lub e-mail lub nazwa firmy lub inne dane umożliwiające identyfikacje osoby lub firmy polecającej usługę.) będą bezwzględnie usuwane, a zamieszczający tego typu treści godzi się zapłacić karę pieniężną w wysokości 1000 PLN za każdy taki post.

Polityka Cookies

1. Niniejsza Polityka Cookies określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną żądanych przez Użytkownika, przez Keos Media z siedzibą w Koszęcin, 42-286, ul. śląska 1a.

§1.Definicje

1.Administrator – oznacza Keos Media z siedzibą w Koszęcinie 42-286, ul. śląska 1a, NIP: 575-182-77-25, Regon: 241287006, który świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika.
2.Cookies - oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.
3.Cookies Administratora - oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług droga elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.
4.Cookies Zewnętrzne - oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.
5.Serwis - oznacza stronę internetową, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działającą w domenie odzyskaj.info.
6.Urządzenie - oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do stron internetowych Serwisu.
7.Użytkownik - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

§2.Rodzaje wykorzystywanych Cookies

1.Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.
2.Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:
a)Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
b)Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
3.Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

§3.Cele w jakich wykorzystywane są Cookies

1.Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu poprawnej konfiguracji serwisu, a w szczególności do:
a)dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu.
b)rozpoznania urządzenia Użytkownika Serwisu oraz jego lokalizację i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb;
c)zapamiętania ustawień wybranych przez Użytkownika i personalizacji interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik,
d)zapamiętania historii odwiedzonych stron w serwisie w celu rekomendacji treści,
e)rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.
2.Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu uwierzytelniania użytkownika w serwisie i zapewnienia sesji użytkownika w serwisie, a w szczególności do:
a)utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
b)poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki.
c)optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora.
3.Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych, a w szczególności do:
a)dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
b)poprawnej obsługi programu partnerskiego, umożliwiając w szczególności weryfikację śródeł przekierowań Użytkowników na strony internetowe Serwisu.
4.Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu zapamiętania lokalizacji użytkownika, a w szczególności do poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w dostosowanie dostarczanych informacji do Użytkownika z uwzględnieniem jego lokalizacji.
5.Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu analiz i badań oraz audytu oglądalności, a w szczególności do tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.
6.Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu świadczenia usług reklamowych, a w szczególności do dostosowania prezentowanych za pośrednictwem Serwisu reklam usług i produktów firm trzecich.
7.Administrator usługi wykorzystuje Cookies zewnętrzne w celu prezentowania treści multimedialnych na stronach internetowych Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego www.vimeo.com (administator cookies zewnętrznego: Vimeo, LLC. z siedzibą w USA).
8.Administrator usługi wykorzystuje Cookies zewnętrzne w celu prezentowania treści multimedialnych na stronach internetowych Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego www.youtube.com (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA).
9.Administrator usługi wykorzystuje Cookies zewnętrzne w celu zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA).
10.Administrator usługi wykorzystuje Cookies zewnętrzne w celu prezentowania reklam dostosowanych do preferencji Użytkownika z wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy Google AdSense (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA).
11.Administrator usługi wykorzystuje Cookies zewnętrzne w celu popularyzacji serwisu za pomocą serwisów społecznościowych twitter.com (administrator cookies zewnętrznego: Twitter Inc. z siedzibą w USA).
12.Administrator usługi wykorzystuje Cookies zewnętrzne w celu popularyzacji serwisu za pomocą serwisów społecznościowych plus.google.com (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA).
13.Administrator usługi wykorzystuje Cookies zewnętrzne w celu popularyzacji serwisu za pomocą serwisów społecznościowych Facebook.com (administrator cookies zewnętrznego: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii).
14.Administrator usługi wykorzystuje Cookies zewnętrzne w celu popularyzacji serwisu za pomocą serwisów społecznościowych nk.pl (administrator cookies zewnętrznego: Nasza Klasa Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu).
15.Administrator usługi wykorzystuje Cookies zewnętrzne w celu popularyzacji serwisu za pomocą serwisów społecznościowych LinkedIn.com (administrator cookies zewnętrznego: LinkedIn Ireland Limited z siedzibą w Irlandii).
16.Administrator usługi wykorzystuje Cookies zewnętrzne w celu prezentowania opinii na stronach internetowych Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego opineo.pl (administrator cookies zewnętrznego: Opineo Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu).
17.Administrator usługi wykorzystuje Cookies zewnętrzne w celu ułatwienia komunikacji za pośrednictwem strony internetowej Serwisu za pośrednictwem narzędzia skype.com (administrator cookies zewnętrznego: Microsoft Corporation z siedzibą w USA).

§4.Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies

1.Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądś informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
2.Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
3.Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.