Wypadek samochodowy w Holandii

  • Dodano: 30 Październik 2009
  • Redakcja

Poszkodowany na skutek wypadku samochodowego w Holandii ma możliwość dochodzenia roszczeń od osoby odpowiedzialnej za szkodę na podstawie prawa holenderskiego. Do roszczeń, o które może się starać należą m.in. koszty naprawy pojazdu, straty spowodowane niemożnością użytkowania pojazdu (co jest szczególnie istotne w przypadku firm przewozowych, gdzie pojazd jest narzędziem zarobku dla przedsiębiorcy). Koszty wynajęcia pojazdu w czasie remontu własnego samochodu są zwracane wyłącznie w wysokości 75% (co wynika z oszczędności wynikłej z braku użytkowania własnego pojazdu).

Jeżeli na skutek wypadku samochodowego pasażerowie lub kierowca (nie sprawca) doznali obrażeń, mogą liczyć m.in. na:

odszkodowanie za straty natury psychicznej, ból i cierpienie spowodowane wypadkiem (przykładowo – utrata pracy, brak możliwości preferowanego spędzania wolnego czasu).
- zwrot utraconych dochodów – jeżeli obrażenia wypadkowe spowodowały wyłączenie z pracy zarobkowej.
- zwrot utraconych korzyści zawodowych w wyniku długiego przebywania na zwolnieniu lekarskim – jeżeli poszkodowany przebywa na zwolnieniu długi okres może być pozbawiony możliwości doszkalania, awansu a w konsekwencji wzrostu dochodu.
- zwrot kosztów przystosowania domu/mieszkania do warunków po wypadku - jeżeli poszkodowany stał się inwalidą lub pozostaje nie w pełni sprawny okresowo na skutek wypadku, koszty remontu mieszkania zostaną zwrócone.
- zwrot kosztów wynajęcia pomocy domowej – wynajęcie osoby prowadzącej dom; koszty zostaną zwrócone (od €7,50 do €10,00 za godzinę) jeżeli poszkodowany nie jest w stanie samodzielnie zajmować się dotychczasowymi obowiązkami (m.in. gotowanie, sprzątanie, pranie).

Jakie są zobowiązania pracodawcy wobec poszkodowanego w wypadku?

W konsekwencji wypadku poszkodowany może zostać wyłączony z możliwości kontynuowania zatrudnienia. Osoby pracujące legalnie, posiadające zawarty kontrakt z pracodawcą mogą liczyć na zasiłek chorobowy w wysokości od 70-100% stałego wynagrodzenia. Obowiązkiem pracodawcy jest regulowanie niniejszych zobowiązań. Za bezprawne należy uznać sytuacje, w których poszkodowany w wypadku (niezależnie czy w czasie pracy czy w czasie wolnym) zostaje z dnia na dzień zwolniony z pracy i pozbawiony wynagrodzenia chorobowego. Jeżeli pracodawca podpisał umowę (kontrakt) z pracownikiem, musi wypłacać chorobowe do momentu rozwiązania kontraktu. Natomiast w przypadku, gdy kontrakt został zawarty bezterminowo – wówczas pracodawca wypłaca wynagrodzenie chorobowe od roku do dwóch lat po wypadku.

Jak postępować po wypadku samochodowym w Holandii
Poszkodowani przede wszystkim powinni spisać dane świadków, uczestników wypadku i sprawcy (numery telefonów, adresy korespondencyjne), dane pojazdu sprawcy (numer rejestracyjny, marka i rok produkcji pojazdu, nazwa ubezpieczyciela i numer polisy OC, właściciel pojazdu), sporządzić notatkę o wypadku (powinna zawierać informacje w jaki sposób doszło do wypadku, kto odpowiada za wypadek, jakie szkody odniósł poszkodowany: szkody osobowe, na pojeździe i rzeczach osobistych, informacje o czasie i miejscu wypadku). Jeżeli sprawca wypadku nie zechce podpisać notatki o wypadku koniecznie należy wezwać policję na miejsce zdarzenia.

Sprawca nie miał ubezpieczenia OC pojazdu?
W przypadku, gdy holenderski kierowca – sprawca wypadku nie posiada ważnego ubezpieczenia OC pojazdu, poszkodowany nadal ma prawo do uzyskania odszkodowania. Jest ono wypłacane przez utworzoną w tym celu instytucję – Waarborgfonds Motorverkeer. W przypadku składania roszczeń do Waarborgfonds Motorverkeer poszkodowany musi dysponować świadkami wypadku lub raportem policji, który potwierdzi okoliczności zdarzenia.

Terminy prowadzenia spraw
Czas niezbędny na dochodzenie odszkodowania za szkody na pojeździe spowodowane wypadkiem drogowym jest znacznie krótszy niż w przypadku dochodzenia roszczeń za obrażenia fizyczne. Powodem przedłużenia terminu jest konieczność zakończenia leczenia przez poszkodowanego lub co najmniej ustabilizowanie się stanu zdrowia. Dopiero w tym momencie będzie możliwe oszacowanie doznanego uszczerbku. Rozpoczęcie procedury roszczeniowej jeszcze przed zakończeniem leczenia może spowodować nieuwzględnienie w roszczeniu późniejszych komplikacji. Przykładowy czas prowadzenia sprawy w przypadku złamań kości (bez komplikacji) wynosi około 2 lat. Terminy są jeszcze dłuższe (5 lat i więcej) jeżeli wypadek spowodował problemy neurologiczne.