Tagi : zadośćuczynienie

Miarkowanie odszkodowania przy szkodach na osobie

  • Dodano: środa, 12 Październik 2011
  • Redakcja

Szkoda na osobie jest terminem oznaczającym każdy uszczerbek o charakterze niemajątkowym, który dotyka poszkodowanego w sposób bezpośredni, a zatem odnosi się do tak ważnych dla większości ludzi dóbr jak: wolność, zdrowie, czy integralność cielesna. Jak łatwo przewidzieć, rekompensata pieniężna za doznaną krzywdę rodzi liczne spory wśród prawników. Czy wypłata rekompensaty pieniężnej jako sposób naprawienia doznanej krzywdy jest zasadna? Jak obliczać taką wypłatę? Jakimi kierować się miernikami? Pod tym względem szkody o charakterze majątkowym wydają się zagadnieniem mniej kontrowersyjnym. Zniszczony budynek, uszkodzony samochód, czy zniszczona odzież łatwiej poddają się oszacowaniu przez rzeczoznawców, czy samych poszkodowanych. Można w tym celu wykorzystać specjalne programy komputerowe, tabele, aktualnie obowiązujące cenniki itp. (więcej…)

Odszkodowanie a zadośćuczynienie

  • Dodano: piątek, 30 Październik 2009
  • Redakcja

W konkretnych przypadkach poszkodowany ma co do zasady prawo do rekompensaty za szkodę spowodowaną wypadkiem. Nie rzadko spotyka się, gdy poszkodowani żądają od sprawców szkody lub ich ubezpieczycieli zapłaty odszkodowania za uszkodzony pojazd, odzież czy doznane urazy. Zbiorcze pojęcie odszkodowania używane przez poszkodowanych jest wprawdzie w pełni poprawne, lecz w aspekcie prawa oraz przedmiotu ubezpieczeń odnosi się do szerokiej grupy szkód, ale nie obejmujących szkód niematerialnych. (więcej…)