Tagi : wypadek przy pracy w Holandii

Wypadek samochodowy w Holandii

  • Dodano: piątek, 30 Październik 2009
  • Redakcja

Poszkodowany na skutek wypadku samochodowego w Holandii ma możliwość dochodzenia roszczeń od osoby odpowiedzialnej za szkodę na podstawie prawa holenderskiego. Do roszczeń, o które może się starać należą m.in. koszty naprawy pojazdu, straty spowodowane niemożnością użytkowania pojazdu (co jest szczególnie istotne w przypadku firm przewozowych, gdzie pojazd jest narzędziem zarobku dla przedsiębiorcy). Koszty wynajęcia pojazdu w czasie remontu własnego samochodu są zwracane wyłącznie w wysokości 75% (co wynika z oszczędności wynikłej z braku użytkowania własnego pojazdu). (więcej…)

Wypadek przy pracy w Holandii

  • Dodano: piątek, 30 Październik 2009
  • Redakcja

Zobowiązania pracodawców w zakresie bezpieczeństwa pracy
Prawo holenderskie, podobnie jak ustawodawstwo innych krajów europejskich, nakłada na pracodawców zobowiązania do zapewnienia pracownikom należytych warunków pracy. Zobowiązania dotyczą m.in. sporządzania planu rocznego oraz raportowania bezpieczeństwa w miejscu pracy. Powołana przez państwo holenderskie inspekcja pracy kontroluje pracodawców pod kątem przestrzegania warunków pracy (przykładowo sprawności maszyn, kontroli stanowisk pracy, instrukcji dotyczących wykonywanych przez pracowników robót oraz obsługi sprzętu). (więcej…)