Tagi : szkoda osobowa

Miarkowanie odszkodowania przy szkodach na osobie

  • Dodano: środa, 12 Październik 2011
  • Redakcja

Szkoda na osobie jest terminem oznaczającym każdy uszczerbek o charakterze niemajątkowym, który dotyka poszkodowanego w sposób bezpośredni, a zatem odnosi się do tak ważnych dla większości ludzi dóbr jak: wolność, zdrowie, czy integralność cielesna. Jak łatwo przewidzieć, rekompensata pieniężna za doznaną krzywdę rodzi liczne spory wśród prawników. Czy wypłata rekompensaty pieniężnej jako sposób naprawienia doznanej krzywdy jest zasadna? Jak obliczać taką wypłatę? Jakimi kierować się miernikami? Pod tym względem szkody o charakterze majątkowym wydają się zagadnieniem mniej kontrowersyjnym. Zniszczony budynek, uszkodzony samochód, czy zniszczona odzież łatwiej poddają się oszacowaniu przez rzeczoznawców, czy samych poszkodowanych. Można w tym celu wykorzystać specjalne programy komputerowe, tabele, aktualnie obowiązujące cenniki itp. (więcej…)

Odszkodowanie a zadośćuczynienie

  • Dodano: piątek, 30 Październik 2009
  • Redakcja

W konkretnych przypadkach poszkodowany ma co do zasady prawo do rekompensaty za szkodę spowodowaną wypadkiem. Nie rzadko spotyka się, gdy poszkodowani żądają od sprawców szkody lub ich ubezpieczycieli zapłaty odszkodowania za uszkodzony pojazd, odzież czy doznane urazy. Zbiorcze pojęcie odszkodowania używane przez poszkodowanych jest wprawdzie w pełni poprawne, lecz w aspekcie prawa oraz przedmiotu ubezpieczeń odnosi się do szerokiej grupy szkód, ale nie obejmujących szkód niematerialnych. (więcej…)

Odszkodowanie dla ofiar pobić w Anglii

  • Dodano: piątek, 30 Październik 2009
  • Redakcja

Mieszkasz w Wielkiej Brytanii i stałeś się ofiarą przemocy? Jeśli tak, możesz ubiegać się o odszkodowanie w ramach CICA.
Na czym polega działalność Criminal Injuries Compensation Authority?
Funkcją CICA (Criminal Injuries Compensation Authority) jest przyznawanie odszkodowań osobom, które odniosły obrażenia, zarówno psychiczne, jak i fizyczne w wyniku aktu przemocy. (więcej…)

Odszkodowanie za szkody osobowe na terenie Niemiec

  • Dodano: piątek, 30 Październik 2009
  • Redakcja

Poszkodowany, który uległ wypadkowi w Niemczech nie z własnej winy i odniósł obrażenia fizyczne ma prawo do odszkodowania w pełni pokrywającego doznane szkody. Poniżej omówimy pokrótce najważniejsze z nich. (więcej…)