Świadczenia za wypadek w pracy w Niemczech

  • Dodano: 30 Marzec 2010
  • Redakcja

Świadczenia za wypadek w pracy w Niemczech są gwarantowane przez prawne ubezpieczenie wypadkowe według siódmej księgi niemieckiego kodeksu socjalnego. To ubezpieczenie chroni przed skutkami wypadków w pracy i chorób zawodowych. Obejmuje ono przede wszystkim następujące świadczenia:
- koszty związane z leczeniem;
- tzw. odszkodowawcze, które wynosi 80% ostatniego zarobku brutto, najwyżej jednak w wysokości wynagrodzenia netto, jeśli nie zostaje wypłacony zarobek, najdłużej jednak na 78 tygodni;
- pomoc zawodowa, tzn. rehabilitacja, przeszkolenia itp.;
- renta dla poszkodowanego, jeśli jest stwierdzenie utraty zdolności do pracy w wysokości przynajmniej 20%; w związku z tym trzeba wziąć również pod uwagę możliwość kapitalizacji renty, kiedy niezdolność do pracy poszkodowanego wynosi więcej niż 40%; wówczas istnieje możliwość kapitalizacji połowy renty na dziesięć lat;
- świadczenia pielęgnacyjne;
- w przypadku śmierci należy się jednorazowe świadczenie, tak renta dla małżonka/małżonki jak i renta dla dzieci;
- odszkodowanie jako zadośćuczynienie za doznany ból jest według niemieckiego prawa socjalnego przewidziane tylko przy umyślnym spowodowaniu wypadku w pracy; dotyczy to również odszkodowań w wypadkach drogowych, które stanowią wypadki przy pracy w Niemczech.

Trzeba brać pod uwagę, że również osoby pracujące nielegalnie na terenie Niemiec podlegają automatycznie pod w.w. ubezpieczenie. Świadczenia w związku z wypadkiem w pracy lub chorobą zawodową muszą zostać wypłacone pracownikowi, niezależnie od faktu, czy był on zatrudniony legalnie czy nielegalnie. W przypadku nielegalnego zatrudnienia koszty te podlegają zwrotowi do ubezpieczalni przez pracodawcę ponoszącego tzw. ryzyko przedsiębiorcze.

Autor: Campter Odszkodowania