Ubezpieczenia komunikacyjne

Jak wybrać dobra polisę AC – na co zwracać uwagę

  • Dodano: niedziela, 15 Kwiecień 2012
  • Redakcja

Zawarcie każdej umowy ubezpieczenia powinno zostać poprzedzone zapoznaniem się z ogólnymi warunkami ubezpieczenia. Fakt ten nie ulega to wątpliwości, ale często bywa, niestety, założeniem czysto teoretycznym. Zależnie od ryzyka i przedmiotu ubezpieczenia różne parametry warunków umowy są istotne w sposób bardziej lub mniej znaczący. (więcej…)

Czy musi się zakończyć sprawa karna abym mógł uzyskać odszkodowanie z OC sprawcy wypadku?

  • Dodano: czwartek, 22 Lipiec 2010
  • Redakcja

Zgodnie z Ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych z dnia 22 maja 2003 r. z póź. zm. (Dz.U. z 2003 r. Nr 124, poz. 1152) zakład ubezpieczeń wypłaca odszkodowanie lub świadczenie z tytułu ubezpieczenia obowiązkowego na podstawie uznania roszczenia uprawnionego z umowy ubezpieczenia w wyniku ustaleń, zawartej z nim ugody lub prawomocnego orzeczenia sądu (art.13). (więcej…)

Brak ważnej polisy OC pojazdu w czasie kolizji lub wypadku

  • Dodano: wtorek, 1 Grudzień 2009
  • Redakcja

Ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych jest ubezpieczeniem obowiązkowym. Pomimo tego, według szacunkowych danych Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, na koniec 2008 r. około 200 tysięcy osób jeździło bez ważnej polisy. Teraz, kiedy policja nie odholowuje pojazdów w przypadku braku polisy, ta liczba może wzrosnąć. Stosunkowo niskie kary nakładane przez UFG za brak polisy również nie wpłyną na jej zmniejszenie. (więcej…)

Jak długo można żądać odszkodowania

  • Dodano: czwartek, 15 Październik 2009
  • Redakcja

Każde roszczenie odszkodowawcze, choćby nawet najbardziej słuszne ulega w końcu przedawnieniu. Instytucja ta, przewidziana w art. 4421 Kodeksu cywilnego w sposób skuteczny może uniemożliwić uzyskanie odszkodowania, dlatego bagatelizowanie jej może narazić poszkodowanego nie tylko na stratę czasu, ale również znaczne koszty. (więcej…)