Odszkodowania osobowe

Odszkodowanie za potrącenie pieszego na pasach

 • Dodano: środa, 15 Maj 2013
 • Redakcja


Stan faktyczny:
Dnia 18.01.2013 roku doszło do potrącenia pieszego na przejściu dla pieszych. Do zdarzenia doszło na ulicy Wojska Polskiego w Zakopanem. Poszkodowany wszedł na przejście dla pieszych wcześniej upewniwszy się, że nic nie zagraża jego bezpieczeństwu. Gdy poszkodowany znalazł się już na przejściu nagle z pobliskiego zakrętu wyjechał samochód marki Opel Meriva. Jadąc z prędkością przekroczoną o 50 km/h wjechał na przejście dla pieszych, gdzie znajdował się już poszkodowany. (więcej…)

Śmiertelny wypadek w pracy – świadczenia z ZUS-u

 • Dodano: wtorek, 14 Maj 2013
 • Redakcja

Jeśli bliska Ci osoba poniosła śmierć w wyniku wypadku w miejscu pracy możesz ubiegać się o świadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Żadne pieniądze nie wrócą życia bliskiej osoby, ale zniwelują problemy życia codziennego. Jeśli zmarły był legalnie zatrudniony w zakładzie pracy, gdzie doszło do wypadku oraz odprowadzał składki do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przysługują Ci świadczenia po jego śmierci. (więcej…)

Przedawnienia roszczeń o naprawienie szkód wynikających z deliktu

 • Dodano: poniedziałek, 30 Kwiecień 2012
 • Redakcja

Obecnie Kodeks cywilny uzależnia termin przedawnienia roszczeń o naprawienie szkody od przyczyn, które doprowadziły do jej powstania. W przypadku kiedy nastąpiło to wskutek deliktu, mamy do czynienia z kilkoma regulacjami. Jeżeli szkoda powstała w wyniku popełnienia przestępstwa – tj. zbrodni lub występku, o których mowa w art. 7 § 2 i 3 Kodeksu karnego – termin przedawnienia wynosi 20 lat od dnia jego popełnienia bez względu na to, kiedy poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia (zgodnie z art. 4421 § 2 Kodeksu cywilnego, dalej KC). (więcej…)

Stosowne odszkodowanie a zadośćuczynienie po śmierci bliskiej osoby

 • Dodano: poniedziałek, 24 Październik 2011
 • Redakcja

Stosowne odszkodowanie. Art. 446.§ 3. Sąd może ponadto przyznać najbliższym członkom rodziny zmarłego stosowne odszkodowanie, jeżeli wskutek jego śmierci nastąpiło znaczne pogorszenie ich sytuacji życiowej. (więcej…)

Dochodzenie zadośćuczynienia po śmierci blskiej osoby w przypadku zdarzeń sprzed 03.08.2008 r.

 • Dodano: poniedziałek, 24 Październik 2011
 • Redakcja

Nowelizacja Kodeku cywilnego z 30 maja 2008 roku (Dz.U. z 2008 roku, Nr 116, poz. 73) zaowocowała pewnymi trudnościami w kwestii dochodzenia zadośćuczynienia po śmierci bliskiej osoby w przypadku zdarzeń, które miały miejsce przed datą jej wejścia w życie (tj. 03.08.2008). Nie wprowadzała ona bowiem przepisów przejściowych, które dawałyby podstawę do dochodzenia owego roszczenia w oparciu o nowe rozwiązania prawne. (więcej…)

Miarkowanie odszkodowania przy szkodach na osobie

 • Dodano: środa, 12 Październik 2011
 • Redakcja

Szkoda na osobie jest terminem oznaczającym każdy uszczerbek o charakterze niemajątkowym, który dotyka poszkodowanego w sposób bezpośredni, a zatem odnosi się do tak ważnych dla większości ludzi dóbr jak: wolność, zdrowie, czy integralność cielesna. Jak łatwo przewidzieć, rekompensata pieniężna za doznaną krzywdę rodzi liczne spory wśród prawników. Czy wypłata rekompensaty pieniężnej jako sposób naprawienia doznanej krzywdy jest zasadna? Jak obliczać taką wypłatę? Jakimi kierować się miernikami? Pod tym względem szkody o charakterze majątkowym wydają się zagadnieniem mniej kontrowersyjnym. Zniszczony budynek, uszkodzony samochód, czy zniszczona odzież łatwiej poddają się oszacowaniu przez rzeczoznawców, czy samych poszkodowanych. Można w tym celu wykorzystać specjalne programy komputerowe, tabele, aktualnie obowiązujące cenniki itp. (więcej…)

« Poprzednie